Akcjonariat

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Struktura akcjonariuszy na dzień 23.05.2023

Akcjonariusze Liczba akcji    Udział w kapitale zakładowym  Udział procentowy
VESPER CAPITAL Sp. z o.o. 8 955 839 72,30% 72,30%
ED invest S.A. 2 458 395 19,85% 19,85%
Pozostali akcjonariusze 972 453 7,85% 7,85 %
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00% 100,00%


 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Struktura akcjonariuszy na dzień 15.12.2022

Akcjonariusze Liczba akcji    Udział w kapitale zakładowym  Udział procentowy
VESPER CAPITAL Sp. z o.o. 7 660 571 61,85% 61,85%
ED invest S.A. 2 477 337 20,00% 20,00%
PKO TFI* 938 752 8,07% 8,07%
Pozostali akcjonariusze 1 310 027 10,08% 10,08%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00% 100,00%

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Struktura akcjonariuszy na dzień 31.12.2021

Akcjonariusze Udział w kapitale zakładowym Udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
PKO TFI* 999 590 8,07%
Pozostali akcjonariusze* 1 249 189 10,08%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Informacja zgodnie z listą Akcjonariuszy zarejestrowanych na ZWZ w dniu 11.05.202

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Struktura akcjonariuszy na dzień 30.06.2021

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
ED invest S.A. 2 477 337 20,00%
PKO TFI 999 590 8,07%
Pozostali akcjonariusze* 1 249 189 10,08%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień 30.06.2021 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 3 585 650 28,95%
Marek Uzdowski 161 185 1,30%
Zbigniew Wasilewski 144 691 1,17%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 773 849 30,46%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień 05.12.2019 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 3 305 650 26,69%
Marek Uzdowski 441 185 3,56%
Zbigniew Wasilewski 144 691 1,17%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 773 849 30,46%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień 03.12.2019 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 2 973 018 24,00%
Marek Uzdowski 441 185 3,56%
Zbigniew Wasilewski 601 323 4,85%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 649 849 29,47%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień 14.10.2019 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 4 074 921 32,90%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
Marek Uzdowski 441 185 3,56%
Zbigniew Wasilewski 945 323 7,63%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 649 849 29,47%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień 08.10.2019 r.

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
Marek Uzdowski 945 323 7,63%
Zbigniew Wasilewski 945 323 7,63%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 3 649 849 29,47%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych 04.09.2019 r.

** Na dzień raportu z wykonania skupu akcji własnych ED invest S.A., była w posiadaniu 2.477.337 akcji własnych, stanowiących 20% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A = 12 386 687 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,83%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 21,22%
Marek Uzdowski 2 003 100 16,17%
Zbigniew Wasilewski 2 003 100 16,17%
PKO TFI 646 391 5,22%
Pozostali akcjonariusze 1 534 295 12,39%
Razem (liczba akcji): 12 386 687 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 

Od 27.07.2018 r. kapitał zakładowy ED invest S.A. zgodnie z wpisem do KRS wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i jest podzielony na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji Serii A (scalenia akcji dokonano bez zmiany ich wartości nominalnej - 0,05 zł). Na każdą akcję przypada jeden głos.

 
 

ARCHIWUM czytaj więcej »

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,11%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 20,69%
Marek Uzdowski 2 003 100 15,77%
Zbigniew Wasilewski 2 003 100 15,77%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 852 662 14,57%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 3 570 783 28,11%
Jerzy Dyrcz 2 629 018 20,69%
Marek Uzdowski 2 003 100 15,77%
Zbigniew Wasilewski 2 003 100 15,77%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 852 662 14,57%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na dzień przekazania raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

** Na dzień przekazania raportu półrocznego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym* udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 560 018 20,15%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 939 285 15,26%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.09.2015 r. według raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

** Na dzień przekazania raportu półrocznego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Liczba wyemitowanych akcji i przypadających głosów na WZ

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 30.06.2014)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 942 095 15,28%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 30.06.2014 r. według raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

** Na dzień przekazania raportu półrocznego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.03.2013)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 557 208 20,13%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 942 095 15,28%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2013 r. według raportu okresowego za I kwartał 2013
** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 318 367 akcji własnych, stanowiących 2,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów


 

 

 

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.03.2012)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 946 160 15,31%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2012 r. według raportu okresowego za I kwartał 2012 r.
** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 259 420 akcji własnych, stanowiących 2,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.12.2010)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
Osoba prawna 156 853 1,23%
Akcjonariusze drobni 2 435 698 19,17%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* dane na 30.06.2011 r. według raportu okresowego za I półrocze 2011 r.