Audytor

2018

Rada Nadzorcza ED invest SA („Spółka”), działając zgodnie z przyjętą polityką wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki, postanowiła przedłużyć umowę ze Spółką Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu („Firma Audytorska”) do badania sprawozdania finansowego ED invest S.A. za 2018 rok oraz przeglądu sprawozdania półrocznego 2018 i za trzeci kwartał 2018 roku.  

2017

Rada Nadzorcza ED invest SA („Spółka”), po rozpatrzeniu zgłoszonych ofert, wybrała Spółkę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu („Firma Audytorska”) do badania sprawozdania finansowego ED invest S.A. za 2017 rok oraz przeglądu sprawozdania półrocznego 2017 i za trzeci kwartał 2017 roku.