Dokumenty emisyjne

Nota informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 6.600.000 zł.
[pobierz dokument]

Prospekt emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji ED Ivest S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2010 r. (Pobierz pliki akceptując regulamin).