Kalendarium

data wydarzenie
22.03.2019 r. Publikacja raportu rocznego za 2018 r.
24.05.2019 r. Publikacja raportu za I kwartał 2019 r.
06.08.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
23.08.2019 r. Publikacja raportu za I półrocze 2019 r.
30.08.2019 r. Data ustalenia prawa  do dywidendy
13.09.2019 r. Data wypłaty dywidendy
22.11.2019 r. Publikacja raportu za III kwartał 2019 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2019 roku nie będą publikowane. 

 

Archiwum

zobacz więcej »

 

data wydarzenie
23.03.2018 r. Publikacja raportu rocznego za 2017 r.
18.05.2018 r. Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.
07.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14.06.2018 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
28.06.2018 r. Data wypłaty dywidendy
24.08.2018 r. Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.
16.11.2018 r. Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.
 
 
 
data wydarzenie
24.02.2017 r. Data emisji obligacji serii C
27.03.2017 r. Publikacja raportu rocznego za 2016 r.
12.05.2017 r. Publikacja raportu za I kwartał 2017 r.
07.06.2017 r. Zwyczajne walne Zgromadzenie
16.06.2017 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
03.07.2017 r. Data wypłaty dywidendy
25.08.2017 r. Publikacja raportu za I półrocze 2017 r.
17.11.2017 r. Publikacja raportu za III kwartał 2017 r.

 

data wydarzenie
18.03.2015 r. Publikacja raportu rocznego za 2014 r.
14.05.2015 r. Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku
21.08.2015 r. Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku
05.11.2015 r. Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku

 

data wydarzenie
13.03.2014 r. Publikacja raportu rocznego za 2013 r.
14.05.2014 r. Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku
15.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
23.08.2014 r. Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku
15.09.2014 r. Termin wypłaty dywidendy
07.11.2014 r. Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2014 roku nie będą publikowane

data wydarzenie
15.03.2013 r. Publikacja raportu za 2012 rok
14.05.2013 r. Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku
23.08.2013 r. Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku
07.11.2013 r. Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2013 roku nie będą publikowane

data wydarzenie
15.03.2012 r. Publikacja raportu za 2011 rok
11.05.2012 r. Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku
24.08.2012 r. Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku
08.11.2012 r. Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2012 roku nie będą publikowane

 

data raporty okresowe
11.05.2011 r. za I kwartał 2011 r.
29.08.2011 r. raport za I półrocze 2011 r.
09.11.2011 r. za III kwartał 2011 r.

* raporty za II i IV kwartał 2011 r. nie będą publikowane