Kalendarium

data wydarzenie
22.04.2024 r. Publikacja raportu rocznego za 2023 r
23.05.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.05.2024 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
03.06.2024 r. Data wypłaty dywidendy
22.05.2024 r. Publikacja raportu za I kwartał 2024 r.
18.09.2024 r. Publikacja raportu za I półrocze 2024 r.
20.11.2024. r. Publikacja raportu za III kwartał 2024 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2024 roku nie będą publikowane.

 

Archiwum

data wydarzenie
13.01.2023 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
12.02.2023 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
24.03.2023 r. Publikacja raportu rocznego za 2022 r.
23.05.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
26.05.2023 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
01.06.2023 r. Data wypłaty dywidendy
27.11.2023 r. Data ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
01.12.2023 r. Data wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
28.04.2023 r. Publikacja raportu za I kwartał 2023 r.
25.08.2023 r. Publikacja raportu za I półrocze 2023 r.
27.10.2023. r. Publikacja raportu za III kwartał 2023 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2023 roku nie będą publikowane. 

 

zobacz więcej »

 

data wydarzenie
25.03.2022 r. Publikacja raportu rocznego za 2021 r.
26.04.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
4.05.2022 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
11.05.2022 r. Data wypłaty dywidendy
20.05.2022 r. Publikacja raportu za I kwartał 2022 r.
24.08.2022 r. Publikacja raportu za I półrocze 2022 r.
25.11.2022 r. Publikacja raportu za III kwartał 2022 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2022 roku nie będą publikowane. 

 

data wydarzenie
26.03.2021 r. Publikacja raportu rocznego za 2020 r.
11.05.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18.05.2021 r. Data ustalenia prawa  do dywidendy
15.06.2021 r. Data wypłaty dywidendy
21.05.2021 r. Publikacja raportu za I kwartał 2021 r.
20.08.2021 r. Publikacja raportu za I półrocze 2021 r.
26.11.2021 r. Publikacja raportu za III kwartał 2021 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2021 roku nie będą publikowane. 

 

data wydarzenie
27.03.2020 r. Publikacja raportu rocznego za 2019 r.
23.04.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30.04.2020 r. Data ustalenia prawa  do dywidendy
15.05.2020 r. Data wypłaty dywidendy
22.05.2020 r. Publikacja raportu za I kwartał 2020 r.
21.08.2020 r. Publikacja raportu za I półrocze 2020 r.
27.11.2020 r. Publikacja raportu za III kwartał 2020 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2020 roku nie będą publikowane. 

 

data wydarzenie
22.03.2019 r. Publikacja raportu rocznego za 2018 r.
24.05.2019 r. Publikacja raportu za I kwartał 2019 r.
06.08.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
23.08.2019 r. Publikacja raportu za I półrocze 2019 r.
30.08.2019 r. Data ustalenia prawa  do dywidendy
13.09.2019 r. Data wypłaty dywidendy
22.11.2019 r. Publikacja raportu za III kwartał 2019 r.

 

* Raporty za II i IV kwartał 2019 roku nie będą publikowane. 

data wydarzenie
23.03.2018 r. Publikacja raportu rocznego za 2017 r.
18.05.2018 r. Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.
07.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14.06.2018 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
28.06.2018 r. Data wypłaty dywidendy
24.08.2018 r. Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.
16.11.2018 r. Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.
 
 
 
data wydarzenie
24.02.2017 r. Data emisji obligacji serii C
27.03.2017 r. Publikacja raportu rocznego za 2016 r.
12.05.2017 r. Publikacja raportu za I kwartał 2017 r.
07.06.2017 r. Zwyczajne walne Zgromadzenie
16.06.2017 r. Data ustalenia prawa do dywidendy
03.07.2017 r. Data wypłaty dywidendy
25.08.2017 r. Publikacja raportu za I półrocze 2017 r.
17.11.2017 r. Publikacja raportu za III kwartał 2017 r.

 

data wydarzenie
18.03.2015 r. Publikacja raportu rocznego za 2014 r.
14.05.2015 r. Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku
21.08.2015 r. Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku
05.11.2015 r. Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku

 

data wydarzenie
13.03.2014 r. Publikacja raportu rocznego za 2013 r.
14.05.2014 r. Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku
15.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
23.08.2014 r. Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku
15.09.2014 r. Termin wypłaty dywidendy
07.11.2014 r. Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2014 roku nie będą publikowane

data wydarzenie
15.03.2013 r. Publikacja raportu za 2012 rok
14.05.2013 r. Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku
23.08.2013 r. Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku
07.11.2013 r. Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2013 roku nie będą publikowane

data wydarzenie
15.03.2012 r. Publikacja raportu za 2011 rok
11.05.2012 r. Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku
24.08.2012 r. Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku
08.11.2012 r. Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku

* Raporty za II i IV kwartał 2012 roku nie będą publikowane

 

data raporty okresowe
11.05.2011 r. za I kwartał 2011 r.
29.08.2011 r. raport za I półrocze 2011 r.
09.11.2011 r. za III kwartał 2011 r.

* raporty za II i IV kwartał 2011 r. nie będą publikowane