Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 1 NWZ ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki - pobierz plik

Uchwały podjęte na NWZ ED invest S.A.  - pobierz plik

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej - pobierz plik

Wzór pełnomocnictwa - pobierz plik

Projekty uchwał NWZ - pobierz plik

Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZ - pobierz plik

Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ - pobierz plik

 


Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej - pobierz plik

Wzór pełnomocnictwa - pobierz plik

Projekty uchwał NWZ - pobierz plik

Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZ - pobierz plik

Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ - pobierz plik

Uchwały NWZ 4 lipca 2011 - pobierz plik