Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Pan Adrianus Heymans - Przewodniczący RNczytaj więcej »

Życiorys został zamieszczony jako załącznik do Raportu Bieżącego 14/2023

Pan Oktawian Jaworek - Wiceprzewodniczący RN; Członek Komitetu Audytu RNczytaj więcej »

Życiorys został zamieszczony jako załącznik do Raportu Bieżącego 14/2023

Pan Sebastian Chwedeczko - Członek RNczytaj więcej »

Życiorys został zamieszczony jako załącznik do Raportu Bieżącego 14/2023

Pan Robert Gwiazdowski - Członek RN; Przewodniczący Komitetu Audytu RNczytaj więcej »

Życiorys został zamieszczony jako załącznik do Raportu Bieżącego 14/2023

Pan Krzysztof Mikołajczyk - Członek RNczytaj więcej »

Posiada wykształcenie wyższe – w 1972 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji i uzyskał tytuł mgr prawa. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. jako starszy asystent na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracował do 1976 roku. Następnie, w latach 1977 - 1980 zatrudniony był na stanowisku starszego asystenta Politechniki Warszawskiej. W latach 1980 - 1987 pracował w dzienniku „Rzeczpospolita” na stanowisku kierownika działu. W latach 1987 – 1991 zatrudniony był w Kancelarii Sejmu na stanowisku Dyrektora Biura Informacyjnego, następnie w latach 1991 -1993 pracował w spółce EGISPOL S.A. jako Dyrektor Generalny, a w latach 1995 - 1997 w spółce ESPEBEPE jako główny specjalista ds. marketingu. W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję doradcy Premiera, Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1995 - 1997 komentator „Głosu Wybrzeża”, następnie w latach 1998 – 2001 zatrudniony w spółce Mostostal Invest na stanowisku zastępcy dyrektora ds. promocji i marketingu. W okresie od października 2001r. do marca 2002r. doradca Ministra Finansów ds. mediów. Od kwietnia 2002r. zatrudniony w PKN ORLEN S.A. jako doradca ds. mediów a od czerwca 2002 do listopada 2005 na stanowisku rzecznika prasowego w tejże spółce. Od grudnia 2005r. Krzysztof Mikołajczyk prowadzi własną działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zarządzaniem oraz w zakresie usług artystycznych. Od dnia 22 kwietnia 2010r. członek Rady Nadzorczej Emitenta. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Krzysztof Mikołajczyk otrzymuje od Spółki wynagrodzenie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Mikołajczyk nie pełnił i nadal nie pełni funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent, jak również nie był i nadal nie jest wspólnikiem w spółkach osobowych lub kapitałowych innych niż Emitent. 
 

Pan Artur Neuman - Sekretarz RN; Członek Komitetu Audytu RNczytaj więcej »

Życiorys został zamieszczony jako załącznik do Raportu Bieżącego 14/2023