Raporty okresowe

Rok 2024

Raport Kwartalny Q 1/2024
Godzina wysłania: 17:45

Rok 2023

Skonsolidowany Raport Roczny R2023

Godzina wysłania: 19:59

 • Skonsolidowany Raport Roczny R2023 - pobierz plik
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - pobierz plik
 • Podpis elektroniczny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok - pobierz plik
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED invest S.A. obejmujące sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za 2023 rok - pobierz plik
 • Podpis elektroniczny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED invest S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za 2023 rok - pobierz plik

 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SSF za 2023 - pobierz plik
 • Podpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania z badania rocznego SSF 2023 - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. dotyczące wyboru firmy audytorskiej - pobierz plik

 

Raport Roczny R2023

Godzina wysłania: 19:42

 • Raport Roczny R2023 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - pobierz plik
 • Podpis elektroniczny Sprawozdania Finansowego za 2023 rok - pobierz plik
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED invest S.A. obejmujące sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za 2023 rok - pobierz plik
 • Podpis elektroniczny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED invest S.A. obejmującego sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za 2023 rok - pobierz plik

 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za 2023 - pobierz plik
 • Podpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania z badania rocznego SF 2023 - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. dotyczące wyboru firmy audytorskiej - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 3/2023
Godzina wysłania: 0:09

 

Raport Półroczny P2023
Godzina wysłania: 00:07

 • Raport Półroczny P2023 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2023
Godzina wysłania: 0:35

 

Rok 2022

Raport Roczny R2022

Godzina wysłania: 00:27

 • Raport Roczny R2022 - pobierz plik
 • List Prezesa do Akcjonariuszy i Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok - pobierz plik
 • Podpis Listu Prezesa i SF 2022 - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2022 - pobierz plik
 • Podpis sprawozdania z działalności 2022 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za 2022 - pobierz plik
 • Podpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF 2022 - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu - pobierz plik
   

Raport Kwartalny Q 3/2022
Godzina wysłania: 0:20

 

Raport Półroczny P2022
Godzina wysłania: 00:31

 • Raport Półroczny P2022 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2022 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2022

Godzina wysłania: 00:12

 • Raport Kwartalny 1/2022 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2021  

Raport Roczny R2021

Godzina wysłania: 17:25

 • Raport Roczny R2021 - pobierz plik
 • List Prezesa do Akcjonariuszy i Sprawozdanie Finansowe za 2021 roku - pobierz plik
 • Podpis Listu Prezesa i SF 2021 - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2021 - pobierz plik
 • Podpis sprawozdania z działalności 2021 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za 2021 - pobierz plik
 • Podpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF 2021 - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 3/2021
Godzina wysłania: 0:45

 

Raport Półroczny P2021
Godzina wysłania: 00:31

 • Raport Półroczny P2021 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2021
Godzina wysłania: 00:44

 • Raport Kwartalny 1/2021 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2020

Raport Roczny R2020
Godzina wysłania: 0:21

 • Raport Roczny R2020 - pobierz plik
 • List Prezesa do Akcjonariuszy i Sprawozdanie Finansowe za 2020 roku - pobierz plik
 • Podpis Listu Prezesa i SF 2020 - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2020 - pobierz plik
 • Podpis sprawozdania z działalności 2020 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za 2020 - pobierz plik
 • Podpis Niezależnego Biegłego Rewidenta do SF 2020 - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej - pobierz plik
 • Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 3/2020
Godzina wysłania: 0:45

Raport Półroczny P2020
Godzina wysłania: 6:26

 • Raport Półroczny P2020 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku - pobierz plik

   

Raport Kwartalny Q 1/2020
Godzina wysłania: 6:14

 • Raport Kwartalny 1/2020 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2019

Raport Roczny R2019
Godzina wysłania: 6:12

 • Raport Roczny R2019 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - pobierz plik
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
 • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z 25.03.2020 - pobierz plik
   

Raport Kwartalny Q 3/2019
Godzina wysłania: 7:08

Raport Półroczny P2019 - skorygowany
Godzina wysłania: 17:09

 • Raport Półroczny P2019 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku - pobierz plik
   

Raport Półroczny P2019
Godzina wysłania: 7:24

 • Raport Półroczny P2019 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2019
Godzina wysłania: 7:06

 • Raport Kwartalny 1/2019 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2018

Raport Roczny R2018
Godzina wysłania: 6:59

 • Raport Roczny R2018 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - pobierz plik
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
 • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z 20.03.2018 pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 3/2018
Godzina wysłania: 7:16

 

Raport Półroczny P2018
Godzina wysłania: 7:12

 • Raport Półroczny P2018 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2018 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2018
Godzina wysłania: 7:07

 • Raport Kwartalny 1/2018 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2017

Raport Roczny R2017
Godzina wysłania: 7:02

 

Raport Kwartalny Q 3/2017
Godzina wysłania: 7:16

 

Raport Półroczny P2017
Godzina wysłania: 7:19

 • Raport Półroczny P2017 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2017
Godzina wysłania: 7:17

 • Raport Kwartalny 1/2017 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Archiwumzobacz więcej »

Rok 2016

Raport Roczny R2016
Godzina wysłania: 7:02

 

Raport Kwartalny Q 3/2016

 • Raport Kwartalny 3/2016 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2016 do 30 września 2016 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport Półroczny P2016 - skorygowany

 • Raport Półroczny P2016 - skorygowany - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwswze półrocze 2016 roku - pobierz plik

 

Raport Półroczny P2016

 • Raport Półroczny P2016 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwswze półrocze 2016 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2016

 • Raport Kwartalny 1/2016 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2015

Raport Roczny R2015

 • Raport Roczny R2015 - pobierz plik
 • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku - pobierz plik
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
 • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik
 • Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w ED INVEST SA - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 3/2015

 • Raport Kwartalny 3/2015 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport Półroczny P2015

 • Raport Półroczny P2015 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2015 roku - pobierz plik

 

Raport Kwartalny Q 1/2015

 • Raport Kwartalny 1/2015 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

2014

Raport Roczny R2014

 

Raport Kwartalny Q 3/2014

 • Raport Kwartalny 3/2014 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 września 2014 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport Półroczny P2014

 • Raport Półroczny P2014 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Skrócone Śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Załącznik do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku - pobierz plik
 • Załącznik do sprawozdania zarządu z działalności ED Invest S.A. - pobierz plik

 

Raport Kwartalny 1/2014

 • Raport Kwartalny 1/2014 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Rok 2013

Raport Roczny R2013 - korekta

 • Raport Roczny R2013 - skorygowany - pobierz plik
 • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
 • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - pobierz plik
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
 • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik

 

Raport Roczny R2013

 

Raport kwartalny Q 3/2013

 • Raport kwartalny Q 3/2013 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport półroczny P 2013

 • Raport półroczny P 2013 - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED INVEST S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Korekta raportu kwartalnego Q 1/2013

 • Korekta raportu kwartalnego Q 1/2013 - pobierz plik
 • Śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport kwartalny Q 1/2013

 • Raport kwartalny Q 1/2013 - pobierz plik
 • Śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 - pobierz plik
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik

 

Raport roczny

 

Rok 2012

Raporty półroczne

 • Raport półroczny P 2012 - pobierz plik
 • Raport z przeglądu - pobierz plik
 • Sprawozdanie z działalności ED Invest S. A. za pierwsze półrocze 2012 r. - pobierz plik
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 • Załącznik do sprawozdania zarządu z działalności ED invest S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku - pobierz plik
 • Załącznik do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku - pobierz plik

 

Raporty kwartalne

Raport za III kwartał 2012 - pobierz raport
Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz raport
Skrócone sprawozdanie finansowe - pobierz plik
 

Raport za I kwartał 2012 - pobierz raport
Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz raport
Skrócone sprawozdanie finansowe - pobierz plik

 

Rok 2011

Raport za III kwartał 2011 - pobierz raport
Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz raport
Skrócone sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Załącznik do skróconego sprawozdania finansowego - pobierz plik

 

Raport za I kwartał 2011 - pobierz raport
Opinia Biegłego Rewidenta 05.2011 - pobierz raport
Informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwartał - pobierz raport

 

Raporty półroczne

Raport półroczny P 2011 - pobierz plik
Raport z przeglądu - pobierz plik
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Sprawozdanie z działalności ED Invest S. A. - pobierz plik

 

Raporty roczne

List Prezesa - pobierz plik
Raport roczny 2011 - pobierz plik
Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Raport uzupełniający z badania - pobierz plik
Oświadczenie zarządu - pobierz plik

 

Rok 2010

Raport za III kwartał 2010 - pobierz raport
Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz raport
Skrócone sprawozdanie finansowe - pobierz plik 

Informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za III kw. - pobierz raport

Raport kwartalny - pobierz raport
Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz raport

 

Archiwum

List Prezesa - pobierz plik
Raport roczny 2010 - pobierz plik
Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Raport uzupełniający z badania - pobierz plik
Oświadczenie zarządu - pobierz plik