Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rok 2022


Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

Uchwała Rady Nadzorczej ED invest S.A. z 23 marca 2022 r. - pobierz 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 - pobierz 

Tabela 1
Wysokość całkowitego należnego Członkom Zarządu wynagrodzenia za lata 2020 oraz 2021  - pobierz

Tabela 2
Wysokość całkowitego należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za lata 2020 oraz 2021
 pobierz

Tabela 3 
Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej ED invest S.A. - pobierz

 

Rok 2021


Raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz

Uchwała Rady Nadzorczej ED invest S.A. z 23 kwietnia 2021 r. - pobierz 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 - pobierz 

Tabela 1
Wysokość całkowitego należnego Członkom Zarządu wynagrodzenia za lata 2019 oraz 2020  - pobierz

Tabela 2
Wysokość całkowitego należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za lata 2019 i 2020 - pobierz

Tabela 3 
Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki - pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej ED invest S.A. - pobierz