Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ankieta


  Pokaż wyniki

 

Rok 2023

23 V 2023

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest SA zwołanym na dzień 23 maja 2023 r. pobierz

26 IV 2023

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2023 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za rok 2022  - pobierz

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZA:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 9 909 350 głosów

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2 477 337 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych, przeprowadzonego w 2019 r., z których nie są wykonywane prawa udziałowe stosownie do art364 §2 KSH

 

Rok 2022

 

26 IV 2022

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2022 r. pobierz

Uchwała niepodjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2022 r. pobierz

30 III 2022

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 9 909 350 głosów.

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2 477 337 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w 2019 roku, które nie mają prawa głosu.

Rok 2021

11 V 2021

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest SA zwołanym na dzień 11 maja 2021 r. pobierz

Uchwała niepodjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest SA zwołanym na dzień 11 maja 2021 r. pobierz

15 IV 2021 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 9 909 350 głosów.

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2 477 337 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w 2019 roku, które nie mają prawa głosu.

Raport bieżący nr 11/2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Raport wysłany 16:12

Raport bieżący nr 10/2021
Odwołanie Walnego Zgromadzenia - pobierz raport
Raport wysłany 14:10

29 III 2021 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 9 909 350 głosów.

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2 477 337 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w 2019 roku, które nie mają prawa głosu.

 

Rok 2020

23 IV 2020 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest SA zwołanego na dzień 23 kwietnia 2020 r. - pobierz

27 III 2020

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2020 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 9 909 350 głosów.

Spółka jest w posiadaniu pakietu 2 477 337 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w 2019 roku, które nie mają prawa głosu.

 

Rok 2019

11 VI 2019

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest SA zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r. pobierz raport

14 V 2019

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 12 386 687 głosów.

 

Archiwum czytaj więcej »

Rok 2018

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2017 rok - pobierz
Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku -  pobierz
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta -  pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2017 - pobierz 

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 - pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ed invest S.A. - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych
zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

Rok 2017

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz dokument

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2016 rok - pobierz sprawozdanie
Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - pobierz sprawozdanie
Roczne sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2016 - pobierz sprawozdanie
Wniosek Zarządu - pobierz wniosek
Dywidenda za 2016 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy - pobierz raport

12 V 2017
Raport bieżący nr 20/2017
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Raport wysłany 16:20
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 20/2017:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych
zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

Rok 2016

11 V 2016
Raport bieżący nr 10/2016
Zmiana miejsca odbycia ZWZ zwołanego na 1 czerwca 2016 r. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 10/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik

10 V 2016
Raport bieżący nr 9/2016
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2016:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2015 rok - pobierz załącznik
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz załącznik
Biogramy Kandydatów - pobierz załącznik

 

05 V 2016
Raport bieżący nr 8/2016
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Regulamin Rady Nadzorczej ED invest SA - pobierz załącznik
Statut Spółki ED invest SA - pobierz załącznik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

 

Rok 2015

30 IV 2015
Raport bieżący nr 8/2015
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2015:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2014 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r. - pobierz załącznik

30 IV 2015
Raport bieżący nr 7/2015
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 7/2015:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl lub faks, na numer: (22) 671 95 28

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

Akt Notarialny - Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz akt

 

 

 

Rok 2014

 

13 V 2014
Raport bieżący nr 9/2014
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2014:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED Invest S.A. z działalności za 2013 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2013 r. - pobierz załącznik

 

9 V 2014
Raport bieżący nr 8/2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2014:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl lub faks, na numer: (22) 671 95 28

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

 

Raport Roczny R2013

 

Raport Roczny R2013 - korekta

  • Raport Roczny R2013 - skorygowany - pobierz plik
  • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
  • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - pobierz plik
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
  • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik

 

Rok 2013

Podjęte uchwały

5 VI 2014
Raport bieżący nr 14/2014
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2014:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2012 rok - pobierz plik
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz plik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do prządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji  na dzień ZWZ:
Liczba akcji   – 12 705 054 akcje
Liczba głosów –  12 386 687 głosów,  gdyż Spółka jest w posiadaniu pakietu  318 367  akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r.
 

 

Rok 2012

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz plik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ - pobierz raport Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia Ed Invest S.A. - pobierz plik Ujednolicony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik

Lista znaczących akcjonariuszy na ZWZ 20 czerwca 2012 r. - pobierz plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz plik

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności w 2011 r. - pobierz raport
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - pobierz raport

Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej ED lnvest S.A. - pobierz plik
Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej ED lnvest S.A. - pobierz plik

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Liczba akcji - 12 705 054 akcje
Liczba głosów - 12 406 041 głosów
Do dnia Walnego Zgromadzenia Spółka skupiła 299 013 akcji w ramach skupu realizowanego od lipca 2011r. na mocy uchwały nr 4 NWZ z 4 lipca 2011 r.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji - 12 705 054 akcje
Liczba głosów - 12 445 634 głosów
Do dnia ogłoszenia Spółka skupiła 259 420 akcji w ramach skupu realizowanego od lipca 2011r. na mocy uchwały nr 4 NWZ z 4 lipca 2011 r.

 

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.03.2012)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 946 160 15,31%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2012 r. według raportu okresowego za I kwartał 2012 r.
** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 259 420 akcji własnych, stanowiących 2,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie(at)edinvest.pl

 

Rok 2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - pobierz plik
Projekty uchwał - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz plik
Wzór wniosku dot. zmiany w porządku obrad - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały - pobierz plik
Projekt uchwały - pobierz plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Sprawozdanie RN z działalności w 2010 - pobierz plik
Ocena sytuacji Spółki - pobierz plik

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.12.2010)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
Osoba prawna 156 853 1,23%
Akcjonariusze drobni 2 435 698 19,17%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* dane na 31.03.2011 r. według raportu okresowego za I kwartał 2011 r.

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl