Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Rok 2019

11 VI 2019

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz dokument

14 V 2019

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 386 687 akcji
Liczba głosów – 12 386 687 głosów.

 

Archiwum czytaj więcej »

Rok 2018

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku - pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2017 rok - pobierz
Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku -  pobierz
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta -  pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2017 - pobierz 

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 - pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ed invest S.A. - pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych
zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

Rok 2017

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz dokument

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz dokument

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2016 rok - pobierz sprawozdanie
Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - pobierz sprawozdanie
Roczne sprawozdanie z działalności ED invest S.A. za rok 2016 - pobierz sprawozdanie
Wniosek Zarządu - pobierz wniosek
Dywidenda za 2016 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy - pobierz raport

12 V 2017
Raport bieżący nr 20/2017
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Raport wysłany 16:20
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 20/2017:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych
zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

Rok 2016

11 V 2016
Raport bieżący nr 10/2016
Zmiana miejsca odbycia ZWZ zwołanego na 1 czerwca 2016 r. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 10/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik

10 V 2016
Raport bieżący nr 9/2016
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2016:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2015 rok - pobierz załącznik
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz załącznik
Biogramy Kandydatów - pobierz załącznik

 

05 V 2016
Raport bieżący nr 8/2016
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Regulamin Rady Nadzorczej ED invest SA - pobierz załącznik
Statut Spółki ED invest SA - pobierz załącznik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

 

Rok 2015

30 IV 2015
Raport bieżący nr 8/2015
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2015:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2014 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r. - pobierz załącznik

30 IV 2015
Raport bieżący nr 7/2015
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 7/2015:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl lub faks, na numer: (22) 671 95 28

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

Akt Notarialny - Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz akt

 

 

 

Rok 2014

 

13 V 2014
Raport bieżący nr 9/2014
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2014:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED Invest S.A. z działalności za 2013 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2013 r. - pobierz załącznik

 

9 V 2014
Raport bieżący nr 8/2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2014:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl lub faks, na numer: (22) 671 95 28

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

 

Raport Roczny R2013

 

Raport Roczny R2013 - korekta

  • Raport Roczny R2013 - skorygowany - pobierz plik
  • List Prezesa do akcjonariuszy - pobierz plik
  • Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - pobierz plik
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta - pobierz plik
  • Roczne sprawozdanie z działalności - pobierz plik

 

Rok 2013

Podjęte uchwały

5 VI 2014
Raport bieżący nr 14/2014
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2014:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2012 rok - pobierz plik
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz plik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do prządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji  na dzień ZWZ:
Liczba akcji   – 12 705 054 akcje
Liczba głosów –  12 386 687 głosów,  gdyż Spółka jest w posiadaniu pakietu  318 367  akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r.
 

 

Rok 2012

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz plik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz plik

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ - pobierz raport Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia Ed Invest S.A. - pobierz plik Ujednolicony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz plik

Lista znaczących akcjonariuszy na ZWZ 20 czerwca 2012 r. - pobierz plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz plik

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności w 2011 r. - pobierz raport
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - pobierz raport

Życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej ED lnvest S.A. - pobierz plik
Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej ED lnvest S.A. - pobierz plik

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Liczba akcji - 12 705 054 akcje
Liczba głosów - 12 406 041 głosów
Do dnia Walnego Zgromadzenia Spółka skupiła 299 013 akcji w ramach skupu realizowanego od lipca 2011r. na mocy uchwały nr 4 NWZ z 4 lipca 2011 r.

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:
Liczba akcji - 12 705 054 akcje
Liczba głosów - 12 445 634 głosów
Do dnia ogłoszenia Spółka skupiła 259 420 akcji w ramach skupu realizowanego od lipca 2011r. na mocy uchwały nr 4 NWZ z 4 lipca 2011 r.

 

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

Akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.03.2012)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
PKO TFI 646 391 5,09%
Pozostali akcjonariusze, w tym ED invest S.A.** 1 946 160 15,31%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* Dane na 31.03.2012 r. według raportu okresowego za I kwartał 2012 r.
** Na dzień przekazania raportu kwartalnego ED invest S.A., była w posiadaniu 259 420 akcji własnych, stanowiących 2,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

 

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie(at)edinvest.pl

 

Rok 2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - pobierz plik
Projekty uchwał - pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz plik
Wzór wniosku dot. zmiany w porządku obrad - pobierz plik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały - pobierz plik
Projekt uchwały - pobierz plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz plik

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

Sprawozdanie finansowe - pobierz plik
Roczne sprawozdanie zarządu - pobierz plik
Opinia biegłego - pobierz plik
Sprawozdanie RN z działalności w 2010 - pobierz plik
Ocena sytuacji Spółki - pobierz plik

Liczba akcji serii A, B i C = 12 705 054 szt., o wartości nominalnej 0,05 pln każda. Liczba akcji odpowiada liczbie głosów.

znaczący akcjonariusze udział w kapitale zakładowym
(liczba akcji na 31.12.2010)*
udział procentowy
Zofia Egierska 2 553 160 20,10%
Jerzy Dyrcz 2 553 143 20,10%
Marek Uzdowski 2 503 100 19,70%
Zbigniew Wasilewski 2 503 100 19,70%
Osoba prawna 156 853 1,23%
Akcjonariusze drobni 2 435 698 19,17%
Razem (liczba akcji): 12 705 054 100,00%

* dane na 31.03.2011 r. według raportu okresowego za I kwartał 2011 r.

Adres do korespondencji dla akcjonariuszy: walnezgromadzenie@edinvest.pl