ED invest S.A.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308

zarejestrowana pod numerem KRS 0000321820  (XIV Wydział Gospodarczy dla  m.st. Warszawy), Kapitał zakładowy: 619.334,35 zł w całości wpłacony

NIP: 525-19-68-486, REGON: 012820030,

Konto: 28 1140 1977 0000 4295 6500 1001 mBank Polska S.A. w Warszawie

 

 

Zajmujemy się kompleksową działalnością związaną z przygotowaniem inwestycji oraz ich realizacją i sprzedażą. W ramach autorskiej,  unikatowej formuły "Deweloper Plus"  z powodzeniem realizujemy budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne zarówno na gruntach powierzonych, jak i na gruntach własnych.

 

Mamy doświadczenie.
Spółka powstała w  2003 r. Od początku działalności jesteśmy ściśle związani z warszawskim Gocławiem. We współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gocław-Lotnisko i Spółdzielnią Mieszkaniową Orlik-Jantar wybudowaliśmy tu kilka dużych inwestycji mieszkaniowo- usługowych obejmujących ponad 2000 mieszkań. Zrealizowaliśmy również osiedla domów jednorodzinnych na Ursynowie oraz podwarszawskich gminach Konstancin Jeziorna i Lesznowola, a także budynek mieszkalno-usługowy na Bemowie.

 

 

Zobacz więcej

 

Jesteśmy wiarygodni.
Spółka rozwija się dynamicznie, a jej wiarygodność i bezpieczeństwo prawne oraz dobrą sytuację ekonomiczno-finansową potwierdzają:  

 

Stawiamy na jakość i funkcjonalność.

 

Mamy plany na przyszłość.