Raporty EBI

26 VII 2021
Raport bieżący EBI nr 1/2021
Raport w sprawie niestosowania zasad z DPSN 2016 - pobierz raport

1 VI 2016
Raport bieżący EBI nr 2/2016
Corporate Governance - rynek regulowany - pobierz raport

26 I 2016
Raport bieżący EBI nr 1/2016
Raport w sprawie niestosowania zasad z DPSN 2016 - pobierz raport

27 V 2015
Raport bieżący EBI nr 1/2015
Raport w sprawie niezastosowania dwóch zasad z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - pobierz raport

5 VI 2014
Raport bieżący EBI nr 1/2014
Corporate Governance - rynek regulowany - pobierz raport