Raporty bieżące

Rok 2024

19 III 2024
Raport bieżący nr 3/2024
Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:37

8 III 2024
Raport bieżący nr 2/2024
Zmiana adresu Emitenta ED invest Spółka Akcyjna - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:13

19 I 2024
Raport bieżący nr 1/2024
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:53

Rok 2023

30 X 2023
Raport bieżący nr 32/2023
Decyzja Zarządu ED invest SA o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.- pobierz raport

Godzina wysłania: 16:29

20 X 2023
Raport bieżący nr 31/2023
Realizacja umowy przedwstępnej - pobierz raport

Godzina wysłania: 18:17

25 IX 2023
Raport bieżący nr 30/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawartej umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Krakowie - pobierz raport
Godzina wysłania: 20:42

28 VIII 2023
Raport bieżący nr 29/2023
Rejestracja zmian w Statucie ED invest SA.. - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:55

Załącznik do Raportu Bieżącego  nr 29/2023
Tekst jednolity Statutu - pobierz

26 VII 2023
Raport bieżący nr 28/2023
Nowa inwestycja ED invest SA. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:26

23 V 2023
Raport bieżący nr 27/2023
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZA ED invest SA. - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:31

23 V 2023
Raport bieżący nr 26/2023
Uchwały podjęte za ZWZA ED invest SA . - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:18

Załącznik do Raportu Bieżącego  nr 26/2023
Uchwały ZWZA ED invest SA. - pobierz

23 V 2023
Raport bieżący nr 25/2023
Dywidenda uchwalona . - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:37

16 V 2023
Raport bieżący nr 24/2023
Uzupełnienie materiałów za ZWZ ED invest SA . - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:43

Załącznik do Raportu Bieżącego  nr 24/2023
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za rok 2022 - pobierz

26 IV 2023
Raport bieżący nr 23/2023
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ED invest SA.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:21

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 23/2023: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2023 - pobierz

6 IV 2023
Raport bieżący nr 22/2023
Tekst jednolity Statutu ED invest S.A. . - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:06

Załączniki do Raportu Bieżącego  22/2023
Uchwała nr 3 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki - pobierz
Tekst jednolity Statutu Spółki  pobierz

22 III 2023
Raport bieżący nr 21/2023
Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:17

01 III 2023
Raport bieżący nr 20/2023
ED invest S.A. zmniejsza posiadany pakiet akcji własnych - pobierz raport
Godzina wysłania: 19:02

01 III 2023
Raport bieżący nr 19/2023
Zmiany w Zarządzie ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:51

28 II 2023
Raport bieżący nr 18/2023
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na NWZA ED invest S.A.- pobierz raport
Godzina wysłania: 15:47

28 II 2023
Raport bieżący nr 17/2023
Uchwały podjęte na NWZA ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:24

Załącznik do Raportu Bieżącego  17/2023
Uchwały NWZ - pobierz

28 II 2023
Raport bieżący nr 16/2023
ED invest S.A. - wybór nowej Rady Nadzorczej - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:28

28 II 2023
Raport bieżący nr 15/2023
Odwołanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:06

24 II 2023
Raport bieżący nr 14/2023
Uzupełnienie materiałów na NWZA ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:08

Załączniki do Raportu Bieżącego  14/2023
Życiorys Robert Gwiazdowski - pobierz
Życiorys Sebastian Chwedeczko pobierz
Życiorys Adrian Heymans - pobierz
Życiorys Oktawian Jaworek - pobierz
Życiorys Krzysztof Mikołajczyk - pobierz
Życiorys Artur Neuman - pobierz

20 II 2023
Raport bieżący nr 13/2023
Zmiana stanu posiadania znaczącego akcjonariusza - pobierz raport
Godzina wysłania: 19:07

Załącznik do Raportu Bieżącego  13/2023
Zawiadomienie znaczącego akcjonariusza - pobierz

20 II 2023
Raport bieżący nr 12/2023
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:49

Załączniki do Raportu Bieżącego  12/2023
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - pobierz

20 II 2023
Raport bieżący nr 11/2023
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:34

Załączniki do Raportu Bieżącego  11/2023
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

16 II 2023
Raport bieżący nr 10/2023
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:46

Załączniki do Raportu Bieżącego  10/2023
Zawiadomienie o transakcjach - pobierz

14 II 2023
Raport bieżący nr 9/2023
Zmiana w składzie Zarządu Emitenta - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:26

13 II 2023
Raport bieżący nr 8/2023
Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ED Invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:11

07 II 2023
Raport bieżący nr 7/2023
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:51

Załączniki do Raportu Bieżącego  7/2023
Zawiadomienie o transakcjach - pobierz

02 II 2023
Raport bieżący nr 6/2023
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:20

Załączniki do Raportu Bieżącego  6/2023
Zawiadomienie o transakcjach - pobierz

30 I 2023
Raport bieżący nr 5/2023
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:32

Załączniki do Raportu Bieżącego  5/2023
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu NWZA ED invest S.A.- pobierz
Projekty uchwał NWZA ED invest S.A.- pobierz
NWZA - wzór pełnomocnictwa - pobierz
​NWZA - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad - pobierz
NWZA - wniosek - wprowadzenie projektu uchwały - pobierz

27 I 2023
Raport bieżący nr 4/2023
Terminy publikacji raportów okresowychw 2023 roku - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:12

26 I 2023
Raport bieżący nr 3/2023
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:28

20 I 2023
Raport bieżący nr 2/2023
Stanowisko Zarządu dot. ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:53

Załączniki do Raportu Bieżącego  2/2023
Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania - pobierz

 

04 I 2023
Raport bieżący nr 1/2023
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:46

Załączniki do Raportu Bieżącego  1/2023
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu NWZA ED invest S.A.- pobierz
Projekty uchwał NWZA ED invest S.A.- pobierz
NWZA - wzór pełnomocnictwa - pobierz
​NWZA - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad pobierz
NWZA - wniosek - wprowadzenie projektu uchwały - pobierz

Rok 2022

27 XII 2022
Raport bieżący nr 24/2022
Umowa nabycia nieruchomości w Piasecznie przy ul. Orężnej - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:55

27 XII 2022
Raport bieżący nr 23/2022
Zmiana w składzie Zarządu - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:32

Załącznik do Raportu Bieżącego  23/2022:
Nota biograficzna Łukasz Deńca - pobierz

15 XII 2022
Raport bieżący nr 22/2022
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
Godzina wysłania: 16:05

15 XII 2022
Raport bieżący nr 21/2022
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
Godzina wysłania: 15:48

15 XII 2022
Raport bieżący nr 20/2022
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
Godzina wysłania: 15:13

15 XII 2022
Raport bieżący nr 19/2022
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
Godzina wysłania: 15:11

15 XII 2022
Raport bieżący nr 18/2022
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
Godzina wysłania: 15:09

14 XII 2022
Raport bieżący nr 17/2022
Zawarcie umów sprzedaży ponad 50% akcji Spółki przez głównych akcjonariuszy Spółki i zakończeniu przeglądu opcji strategicznych - pobierz raport
Godzina wysłania: 19:01

14 XII 2022
Raport bieżący nr 16/2022
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu aneksów nr 2 do umów przedwstępnych zawartych przez głównych akcjonariuszy Spółki w zakresie sprzedaży ponad 50% akcji Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:55

14 XII 2022
Raport bieżący nr 15/2022
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu aneksów do umów przedwstępnych zawartych przez głównych akcjonariuszy Spółki w zakresie sprzedaży ponad 50% akcji Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:53

14 XII 2022
Raport bieżący nr 14/2022
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umów przedwstępnych przez głównych akcjonariuszy Spółki sprzedaży ponad 50% akcji Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:51

14 XII 2022
Raport bieżący nr 13/2022
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji grupy inwestorów z głównymi akcjonariuszami w celu nabycia ponad 50% akcji Spółki - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:48

02 IX 2022  
Raport bieżący nr 12/2022
Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia 50% udziałów w Nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Orężnej 31 - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:59

15 VII 2022  
Raport bieżący nr 11/2022
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia 50% udziałów w Nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Orężnej 31 - pobierz raport
Godzina wysłania: 18:20

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 10/2022
Powołanie członków Zarządu na nową kadencję - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:01

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 9/2022
Uchwała niepodjęta - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:51

Załącznik do Raportu Bieżącego  9/2022:
Uchwała niepodjęta  - pobierz

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 8/2022
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:31

Załącznik do Raportu Bieżącego  8/2022:
Uchwały podjęte  - pobierz

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 7/2022
Wybór RN na nową kadencję - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:32

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 07/2022: 

Życiorys Pana Bohdana Bryma - pobierz
Życiorys Pana Mieczysława Kosego pobierz
Życiorys Pana Krzysztofa Mikołajczyka pobierz
Życiorys Pana Roberta Fijołka pobierz
Życiorys Pana Andrzeja Króla pobierz
Życiorys Pana Dariusza Sarnowskiego - pobierz

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 6/2022
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:10

26 IV 2022  
Raport bieżący nr 5/2022
Dywidenda uchwalona - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:45

22 IV 2022  
Raport bieżący nr 4/2022
Kandydatury do Rady Nadzorczej - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:41

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 04/2022: 

Życiorys Pana Bohdana Bryma - pobierz
Życiorys Pana Mieczysława Kosego pobierz
Życiorys Pana Krzysztofa Mikołajczyka pobierz
Życiorys Pana Roberta Fijołka pobierz
Życiorys Pana Andrzeja Króla pobierz

30 III 2022  
Raport bieżący nr 3/2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:44

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 03/2022: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2022 - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

23 III 2022  
Raport bieżący nr 2/2022
ED invest S.A. wypłaci dywidendę - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:41

25 I 2022  
Raport bieżący nr 1/2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:11

Rok 2021

25 VIII 2021  
Raport bieżący nr 17/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:20

Załącznik do Raportu Bieżącego  17/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

12 V 2021  
Raport bieżący nr 15/2021: KOREKTA
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. z wynikami głosowań - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:31

Załącznik do Raportu Bieżącego  15/2021 (KOREKTA):
Uchwały podjęte na ZWZ  - pobierz

11 V 2021  
Raport bieżący nr 16/2021
Uchwała niepodjęta na ZWZ ED invest S.A. z wynikami głosowania - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:05

Załącznik do Raportu Bieżącego  16/2021:
Uchwała niepodjęta na ZWZ  - pobierz

11 V 2021  
Raport bieżący nr 15/2021
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. z wynikami głosowań - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:38

Załącznik do Raportu Bieżącego  15/2021:
Uchwały podjęte na ZWZ  - pobierz

11 V 2021  
Raport bieżący nr 14/2021
Akcjonariusze dysponujący mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:15

11 V 2021  
Raport bieżący nr 13/2021
Dywidenda uchwalona  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:00

16 IV 2021  
Raport bieżący nr 12/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:48

Załącznik do Raportu Bieżącego  12/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

15 IV 2021  
Raport bieżący nr 11/2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:12

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 11/2021: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

15 IV 2021  
Raport bieżący nr 10/2021
Odwołanie Walnego Zgromadzenia  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:10

12 IV 2021  
Raport bieżący nr 09/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:19

Załącznik do Raportu Bieżącego  09/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

06 IV 2021  
Raport bieżący nr 08/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:25

Załącznik do Raportu Bieżącego  08/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

31 III 2021  
Raport bieżący nr 07/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:26

Załącznik do Raportu Bieżącego  07/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

29 III 2021  
Raport bieżący nr 06/2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:40

Załączniki do Raportu Bieżącego nr 06/2021: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

25 III 2021  
Raport bieżący nr 05/2021
ED invest S.A. wypłaci dywidendę  - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:57

15 III 2021  
Raport bieżący nr 04/2021
Aneks do umowy o wspólnym przedsięwzięciu z SM ORLIK JANTAR  - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:10

24 II 2021  
Raport bieżący nr 03/2021
Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:06

Załącznik do Raportu Bieżącego  03/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

26 I 2021  
Raport bieżący nr 02/2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021  - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:28

11 I 2021  
Raport bieżący nr 01/2021
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:07

Załącznik do Raportu Bieżącego  01/2021:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

Rok 2020

23 XII 2020  
Raport bieżący nr 19/2020
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:44

21 VII 2020  
Raport bieżący nr 18/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:57

Załącznik do Raportu Bieżącego 18/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

16 VII 2020  
Raport bieżący nr 17/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:36

Załącznik do Raportu Bieżącego 17/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

10 VII 2020  
Raport bieżący nr 16/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:26

Załącznik do Raportu Bieżącego 16/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

26 V 2020  
Raport bieżący nr 15/2020
Rejestracja zmian Statutu ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:04

Załącznik do Raportu Bieżącego 15/2020:
Statut Spółki ED invest S.A.  - pobierz

23 IV 2020  
Raport bieżący nr 14/2020
Powołanie członków Zarządu na nową kadencję  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:46

23 IV 2020  
Raport bieżący nr 13/2020
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. z wynikami głosowań  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:43

Załączniki do Raportu Bieżącego 13/2020:
Uchwały ZWZ ED invest S.A.  - pobierz
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  - pobierz

23 IV 2020  
Raport bieżący nr 12/2020
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:50

23 IV 2020  
Raport bieżący nr 11/2020
Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:46

23 IV 2020  
Raport bieżący nr 10/2020
Dywidenda uchwalona  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:38

01 IV 2020  
Raport bieżący nr 9/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:32

Załącznik do Raportu Bieżącego 9/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

30 III 2020  
Raport bieżący nr 8/2020
Uzupełnienie oświadczenia o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku - pobierz raport
Godzina wysłania: 19:41

27 III 2020  
Raport bieżący nr 7/2020
Ogłoszenie o zwołaniu  ZWZ Ed invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:28

Załączniki do Raportu Bieżącego 7/2020: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2020 - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

25 III 2020  
Raport bieżący nr 6/2020
ED invest wypłaci dywidendę  - pobierz raport
Godzina wysłania: 21:25

24 II 2020  
Raport bieżący nr 5/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:27

Załącznik do Raportu Bieżącego 5/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

14 II 2020  
Raport bieżący nr 4/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:38

Załącznik do Raportu Bieżącego 4/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

11 II 2020  
Raport bieżący nr 3/2020
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:13

Załącznik do Raportu Bieżącego 3/2020:
Powiadomienie o transakcjach  - pobierz

31 I 2020
Raport bieżący nr 2/2020 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:24

23 I 2020
Raport bieżący nr 1/2020 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:40

Rok 2019

18 XII 2019  
Raport bieżący nr 44/2019 
Powołanie nowego Członka Zarządu - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:15

Załącznik do Raportu Bieżącego 44/2019:
Życiorys Jolanta Szewczyk  - pobierz

17 XII 2019  
Raport bieżący nr 43/2019 
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:40

Załącznik do Raportu Bieżącego 43/2019:
Zawiadomienie o transakcji R. Fijołek  - pobierz

11 XII 2019  
Raport bieżący nr 42/2019 
Rezygnacja osoby zarządzającej - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:02

11 XII 2019  
Raport bieżący nr 41/2019 
Rezygnacja osoby zarządzającej - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:53

05 XII 2019  
Raport bieżący nr 40/2019 
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:39

Załącznik do Raportu Bieżącego 40/2019:
Zawiadomienie o transakcji M. Uzdowski  - pobierz
Zawiadomienie o transakcji J. Dyrcz  - pobierz

05 XII 2019  
Raport bieżący nr 39/2019 
Zmiany stanu posiadania znaczącego akcjonariusza - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:28

Załącznik do Raportu Bieżącego 39/2019:
Zawiadomienie o stanie posiadania - pobierz

03 XII 2019  
Raport bieżący nr 38/2019 
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:34

Załącznik do Raportu Bieżącego 38/2019:
Zawiadomienie o transakcji T. Wasilewski pobierz
Zawiadomienie o transakcji J. Dyrcz  - pobierz

03 XII 2019  
Raport bieżący nr 37/2019 
Zmiany stanu posiadania znaczącego akcjonariusza - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:21

Załącznik do Raportu Bieżącego 37/2019:
Zawiadomienie o stanie posiadania - pobierz

03 XII 2019  
Raport bieżący nr 36/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 10:40

Załącznik do Raportu Bieżącego 36/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

02 XII 2019  
Raport bieżący nr 35/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:32

Załącznik do Raportu Bieżącego 35/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

30 XI 2019  
Raport bieżący nr 34/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:16

Załącznik do Raportu Bieżącego 34/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

29 XI 2019  
Raport bieżący nr 33/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:12

Załącznik do Raportu Bieżącego 33/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

28 XI 2019  
Raport bieżący nr 32/2019 
Emisja obligacji serii E - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:04

27 XI 2019  
Raport bieżący nr 31/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:50

Załącznik do Raportu Bieżącego 31/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

26 XI 2019  
Raport bieżący nr 30/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:11

Załączniki do Raportu Bieżącego 30/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

04 XI 2019  
Raport bieżący nr 29/2019 
ED invest S.A. wyemituje obligacje 
- pobierz raport
Godzina wysłania: 16:28

28 X 2019  
Raport bieżący nr 28/2019 
Emisja obligacji serii D ED invest S.A.
- pobierz raport
Godzina wysłania: 16:19

23 X 2019  
Raport bieżący nr 27/2019 
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 12:21

Załączniki do Raportu Bieżącego 27/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

15 X 2019  
Raport bieżący nr 25/2019 - korekta
Zmiany stanu posiadania znaczących akcjonariuszy - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:08

Załączniki do Raportu Bieżącego 25/2019:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania J. Dyrcz - pobierz
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Z. Wasilewski  - pobierz

14 X 2019  
Raport bieżący nr 26/2019
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:45

Załączniki do Raportu Bieżącego 26/2019:
Zawiadomienie o transakcji J.Dyrcz  - pobierz
Zawiadomienie o transakcji Z. Wasilewski - pobierz

14 X 2019  
Raport bieżący nr 25/2019
Zmiany stanu posiadania znaczących akcjonariuszy - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:26

Załączniki do Raportu Bieżącego 25/2019:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania J. Dyrcz - pobierz
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Z. Wasilewski  - pobierz

08 X 2019  
Raport bieżący nr 24/2019
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:47

Załącznik do Raportu Bieżącego 24/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

08 X 2019  
Raport bieżący nr 23/2019
Zmiany stanu posiadania znaczących akcjonariuszy - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:39

Załączniki do Raportu Bieżącego 23/2019:
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji  - pobierz

08 X 2019  
Raport bieżący nr 22/2019
Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:21

Załączniki do Raportu Bieżącego 22/2019:
Zawiadomienie o transakcji  - pobierz

08 X 2019  
Raport bieżący nr 21/2019
Zmiany stanu posiadania znaczącego akcjonariusza - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:07

Załączniki do Raportu Bieżącego 21/2019:
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji  - pobierz

04 X 2019  
Raport bieżący nr 20/2019
ED invest wyemituje obligacje - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:24

04 X 2019  
Raport bieżący nr 19/2019
Program emisji obligacji  - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:12

02 X 2019  
Raport bieżący nr 18/2019
Umowa inwestycyjna z SM Gocław Lotnisko  - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:59

05 IX 2019  
Raport bieżący nr 17/2019
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:02

Załączniki do Raportu Bieżącego 17/2019:
Zawiadomienie osoby pełniącej funkcje zarządcze Robert Fijołek  - pobierz

04 IX 2019  
Raport bieżący nr 16/2019
Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze  - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:45

Załączniki do Raportu Bieżącego 16/2019:
Zawiadomienie osoby pełniącej funkcje zarządcze Marek Uzdowski  - pobierz 
Zawiadomienie osoby pełniącej funkcje zarządcze Zbigniew Wasilewski  - pobierz 

04 IX 2019  
Raport bieżący nr 15/2019
Zmiany stanu posiadania znaczących akcjonariuszy  - pobierz raport

Godzina wysłania: 17:37

Załączniki do Raportu Bieżącego 15/2019:
Zawiadomienie o zbyciu akcji  ED invest S.A. Marek Uzdowski  - pobierz 
Zawiadomienie o zbyciu akcji  ED invest S.A. Zbigniew Wasilewski  - pobierz 
Zawiadomienie o nabyciu akcji ED invest S.A.  - pobierz

04 IX 2019 
 
Raport bieżący nr 14/2019
Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych  - pobierz raport

Godzina wysłania: 13:25

29 VIII 2019  
Raport bieżący nr 13/2019
Korekta raportu półrocznego  - pobierz raport

Godzina wysłania: 16:47

26 VIII 2019  
Raport bieżący nr 12/2019
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 9:05

Załącznik do Raportu Bieżącego 12/2019:
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ED invest S.A.  - pobierz 

06 VIII 2019  
Raport bieżący nr 11/2019
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na NWZA ED invest S.A.  - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:58


Raport bieżący nr 10/2019
Uchwały podjęte na  NWZA ED invest S.A.  z wynikami głosowań - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:52

Załącznik do Raportu Bieżącego 10/2019:
Uchwały NWZA ED invest S.A., Warszawa, 06.08.2019  - pobierz 

10 VII 2019 
Raport bieżący nr 9/2019
Ogłoszenie o zwołaniu  NWZA Ed invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:33

Załączniki do Raportu Bieżącego 9/2019: 
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 06 sierpnia 2019 - pobierz

19 VI 2019 
Raport bieżący nr 8/2019
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:43

19 VI 2019 
Raport bieżący nr 7/2019
Korekta raportu rocznego za 2018 r. – uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalnośći w 2018 r. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:05

Załącznik do Raportu Bieżącego 7/2019: 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. Zarządu z działalnośći w 2018 r. - pobierz raport

19 VI 2019 
Raport bieżący nr 6/2019
Ogłoszenie o zwołaniu  NWZA Ed invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:36

Załączniki do Raportu Bieżącego 6/2019: 
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 19 lipca 2019 - pobierz

11 VI 2019 
Raport bieżący nr 5/2019
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. z wynikami głosowań - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:08

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest SA zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r. pobierz raport

11 VI 2019 
Raport bieżący nr 4/2019
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:01

11 VI 2019 
Raport bieżący nr 3/2019
Uchwalenie dywidendy - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:57

14 V 2019 
Raport bieżący nr 2/2019
Ogłoszenie o zwołaniu  ZWZ Ed invest S.A.pobierz raport
Godzina wysłania: 15:20

Załączniki do Raportu Bieżącego 2/2019: 
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Ed Invest Spółka Akcyjna - pobierz
Wzór pełnomocnictwa - pobierz
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia Ed invest S.A. - pobierz
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - pobierz
Uchwała Rady Nadzorczej o podziale zysku - pobierz

29 I 2019 
Raport bieżący nr 1/2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:43

 

Rok 2018 

31 VII 2018 
Raport bieżący nr 10/2018

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w KRS pobierz raport
Godzina wysłania: 14:45

07 VI 2018 
Raport bieżący nr 9/2018

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję pobierz raport
Godzina wysłania: 15:37

07 VI 2018 
Raport bieżący nr 8/2018

Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań pobierz raport
Godzina wysłania: 15:30

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest SA zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 r. pobierz raport

07 VI 2018 
Raport bieżący nr 7/2018

Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.pobierz raport
Godzina wysłania: 15:21

07 VI 2018 
Raport bieżący nr 6/2018
Wybór RN na nową kadencję - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:14

07 VI 2018 
Raport bieżący nr 5/2018
Dywidenda uchwalona - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:04

17 V 2018 
Raport bieżący nr 4/2018
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty Dywidendy - pobierz raport
Godzina wysłania: 13:01

11 V 2018 
Raport bieżący nr 3/2018
Ogłoszenie o zwołaniu  ZWZ Ed invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:46

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ZWZ:
Liczba akcji – 12 705 054 akcje
Liczba głosów – 12 386 687 głosów,
Spółka jest w posiadaniu pakietu 318 367 akcji nabytych w ramach skupu akcji własnych zakończonego w 2012 r., które nie mają prawa głosu.

 

21 III 2018
Raport bieżący nr 2/2018
Wybór firmy audytorskiej - pobierz raport
Godzina wysłania: 16:04

31 I 2018
Raport bieżący nr 1/2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku - pobierz raport
Godzina wysłania: 11:26

Rok 2017

27 VII 2017
Raport bieżący nr 28/2017
Rozszerzenie umowy inwestycyjnej ze SM ORLIK JANTAR - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:18

9 VI 2017
Raport bieżący nr 27/2017 korekta
Korekta raportu bieżącego numer 27/2017 - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:28

7 VI 2017
Raport bieżący nr 27/2017
Umowa o wspólnym przedsięwzięciu z SM ORLIK JANTAR - pobierz raport
Godzina wysłania: 17:58

7 VI 2017
Raport bieżący nr 26/2017
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA z wynikami głosowań - pobierz raport
Raport wysłany 16:24
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 26/2017:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

7 VI 2017
Raport bieżący nr 25/2017
Zmiany w Statucie ED invest - pobierz raport
Raport wysłany 15:45
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 25/2017:
STATUT SPÓŁKI ED INVEST Spółka Akcyjna – tekst jednolity - pobierz załącznik
UCHWAŁA Nr 19. - pobierz załącznik
UCHWAŁA Nr 20. - pobierz załącznik

7 VI 2017
Raport bieżący nr 24/2017
Odstąpienie od rozpatrywania punktu porządku obrad ZWZ - pobierz raport
Godzina wysłania: 15:11

7 VI 2017
Raport bieżący nr 23/2017
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:57

7 VI 2017
Raport bieżący nr 22/2017
Dywidenda uchwalona - pobierz raport
Godzina wysłania: 14:27

22 V 2017
Raport bieżący nr 21/2017
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - Sprawozdanie RN - pobierz raport
Raport wysłany 16:56
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 21/2017:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2016 rok - pobierz załącznik

12 V 2017
Raport bieżący nr 20/2017
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Raport wysłany 16:20
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 20/2017:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

10 V 2017
Raport bieżący nr 19/2017
Godzina wysłania: 16:06
Dywidenda za 2016 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 19/2017:
Wniosek Zarządu - pobierz załącznik

8 V 2017
Raport bieżący nr 18/2017 Korekta
Godzina wysłania: 16:40
Uzupełnienie raportu nr 18/2017 - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 18/2017:
Wybór firmy audytorskiej - pobierz załącznik
Pismo do KNF - pobierz załącznik

19 IV 2017
Raport bieżący nr 18/2017
Godzina wysłania: 15:11
Wybór firmy audytorskiej - pobierz raport

10 IV 2017
Raport bieżący nr 17/2017
Godzina wysłania: 18:47
Umowa inwestycyjna ze SM GOCŁAW LOTNISKO - pobierz raport

7 IV 2017
Raport bieżący nr 16/2017
Godzina wysłania: 10:46
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Formularz zawiadomienia - pobierz raport

6 IV 2017
Raport bieżący nr 15/2017
Godzina wysłania: 10:55
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Formularz zawiadomienia - pobierz raport

5 IV 2017
Raport bieżący nr 14/2017
Godzina wysłania: 11:54
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Formularz zawiadomienia - pobierz raport

31 III 2017
Raport bieżący nr 13/2017
Godzina wysłania: 15:21
Umowa inwestycyjna ze SM ORLIK JANTAR - pobierz raport

28 III 2017
Raport bieżący nr 12/2017
Godzina wysłania: 15:49
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Formularz zawiadomienia - pobierz raport

21 III 2017
Raport bieżący nr 11/2017
Godzina wysłania: 16:04
ED invest – zabezpieczenie obligacji serii C - pobierz raport

3 III 2017
Raport bieżący nr 10/2017
Godzina wysłania: 17:17
Pozew ED invest S.A. o zapłatę wierzytelności - pobierz raport

28 II 2017
Raport bieżący nr 9/2017
Godzina wysłania: 12:22
Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 9/2017:
Zawiadomienie BB - pobierz załącznik

27 II 2017
Raport bieżący nr 8/2017
Godzina wysłania: 13:35
Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2017:
Zawiadomienie JD - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 8/2017:
Zawiadomienie ZE - pobierz załącznik

24 II 2017
Raport bieżący nr 7/2017
Godzina wysłania: 17:29
Emisja obligacji serii „C” ED invest S.A. - pobierz raport

22 II 2017
Raport bieżący nr 6/2017
Godzina wysłania: 16:15
Zmiany stanu posiadania znaczących akcjonariuszy - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2017:
Znaczące pakiety MU - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2017:
Znaczące pakiety ZE - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2017:
Znaczące pakiety ZW - pobierz załącznik

22 II 2017
Raport bieżący nr 5/2017
Godzina wysłania: 15:44
Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 5/2017:
Zawiadomienie MU - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 5/2017:
Zawiadomienie ZE - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 5/2017:
Zawiadomienie ZW - pobierz załącznik

9 II 2017
Raport bieżący nr 4/2017
Godzina wysłania: 17:47
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2017:
Zawiadomienie ZE 7.02.2017 - pobierz załącznik
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2017:
Zawiadomienie ZE 8.02.2017 - pobierz załącznik

8 II 2017
Raport bieżący nr 3/2017
Godzina wysłania: 17:47
 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r. - pobierz raport

30 I 2017
Raport bieżący nr 2/2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku - pobierz raport

17 I 2017
Raport bieżący nr 1/2017
Godzina wysłania: 17:24
ED invest wyemituje obligacje - pobierz raport

 

Rok 2016

19 XII 2016
Raport bieżący nr 22/2016
Godzina wysłania: 17:17
Aktualizacja umowy znaczącej - pobierz raport

16 XI 2016
Raport bieżący nr 21/2016
Godzina wysłania: 18:00
Wykup obligacji serii A - pobierz raport

19 VIII 2016
Raport bieżący nr 20/2016
Godzina wysłania: 11:26
Korekta raportu półrocznego - pobierz raport

8 VII 2016
Raport bieżący nr 19/2016

Tekst jednolity Statutu ED invest S.A. - pobierz raport

STATUT SPÓŁKI - pobierz dokument

 

 

 

28 VI 2016
Raport bieżący nr 18/2016
Program emisji obligacji - pobierz raport

 

 

1 VI 2016
Raport bieżący nr 17/2016
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 17/2016:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

1 VI 2016
Raport bieżący nr 16/2016
Powołanie członków Zarządu na nową kadencję - pobierz raport

1 VI 2016
Raport bieżący nr 15/2016
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

1 VI 2016
Raport bieżący nr 14/2016
Wybór RN na nową kadencję - pobierz raport

1 VI 2016
Raport bieżący nr 13/2016
Dywidenda uchwalona - pobierz raport

30 V 2016
Raport bieżący nr 12/2016
Dywidenda za 2015 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy - pobierz raport
 

16 V 2016
Raport bieżący nr 11/2016
Wykup obligacji serii A w ramach okresowej amortyzacji - pobierz raport

11 V 2016
Raport bieżący nr 10/2016
Zmiana miejsca odbycia ZWZ zwołanego na 1 czerwca 2016 r. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 10/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik

10 V 2016
Raport bieżący nr 9/2016
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2016:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2015 rok - pobierz załącznik
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - pobierz załącznik
Biogramy Kandydatów - pobierz załącznik

05 V 2015
Raport bieżący nr 8/2016
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2016:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Regulamin Rady Nadzorczej ED invest SA - pobierz załącznik
Statut Spółki ED invest SA - pobierz załącznik

 

29 IV 2016
Raport bieżący nr 7/2016
Wezwanie obligatariuszy - pobierz raport

28 IV 2016
Raport bieżący nr 6/2016
Zawieszenie notowań obligacji serii A - pobierz raport

27 IV 2016
Raport bieżący nr 5/2016
Okresowa Amortyzacja Obligacji - pobierz raport

25 II 2016
Raport bieżący nr 4/2016
Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązanym - pobierz raport

16 II 2016
Raport bieżący nr 3/2016
Wybór firmy audytorskiej - pobierz raport

2 I 2016
Raport bieżący nr 2/2016
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Informcje przekazane KNF - pobierz raport

 

1 I 2016
Raport bieżący nr 1/2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku - pobierz raport

Rok 2015

30 XII 2015
Raport bieżący nr 16/2015
Ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach w Nowej Woli - pobierz raport

30 VI 2015
Raport bieżący nr 15/2015
Aktualizacja umowy znaczącej - pobierz raport

19 VI 2015
Raport bieżący nr 14/2015
Tekst jednolity Statutu ED invest S.A. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2015:
STATUT SPÓŁKI ED invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik

27 V 2015
Raport bieżący nr 13/2015
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13/2015:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

27 V 2015
Raport bieżący nr 12/2015
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

27 V 2015
Raport bieżący nr 11/2015
Dywidenda uchwalona - pobierz raport

22 V 2015
Raport bieżący nr 10/2015
Rozwiązanie Porozumienia znaczących akcjonariuszy - pobierz raport

12 V 2015
Raport bieżący nr 9/2015
RN rekomenduje wypłatę dywidendy - pobierz raport

12 V 2015
Raport bieżący nr 8/2015
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2015:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności za 2014 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r. - pobierz załącznik

30 IV 2015
Raport bieżący nr 7/2015
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ ED Invest S. A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 7/2015:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

28 IV 2015
Raport bieżący nr 6/2015
Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy. - pobierz raport

3 III 2015
Raport bieżący nr 5/2015
Porozumienie znaczących akcjonariuszy - pobierz raport

29 I 2015
Raport bieżący nr 4/2015
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 4/2015:
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 - pobierz załącznik

28 I 2015
Raport bieżący nr 3/2015
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 3/2015:
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 - pobierz załącznik

 

14 I 2015
Raport bieżący nr 2/2015
Wybór firmy audytorskiej - pobierz raport

13 I 2015
Raport bieżący nr 1/2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku - pobierz raport

Rok 2014

28 X 2014
Raport bieżący nr 26/2014
Korekta prognozy - pobierz raport
Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2014 - pobierz załącznik

29 IX 2014
Raport bieżący nr 25/2014
Data debiutu obligacji ED invest na Catalyst - pobierz raport

25 IX 2014
Raport bieżący nr 24/2014
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2014:
Informacja przekazywana w związku z przekroczeniem sumy wartości transakcji kwoty 5.000 EUR - pobierz załącznik

19 IX 2014
Raport bieżący nr 23/2014
Wprowadzenie obligacji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst - pobierz raport

20 VIII 2014
Raport bieżący nr 22/2014
Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym - pobierz raport

14 VIII 2014
Raport bieżący nr 21/2014
Rozwiązanie umowy znaczącej - pobierz raport

28 VII 2014
Raport bieżący nr 20/2014
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do raportu bieżącego nr 20/1024:
Informacja przekazywana w związku z przekroczeniem sumy wartości transakcji kwoty 5.000 EUR - pobierz załącznik

24 VII 2014
Raport bieżący nr 19/2014
Rejestracja obligacji ED Invest S.A. w KDPW - pobierz raport

14 VII 2014
Raport bieżący nr 18/2014
Zawarcie umowy znaczącej - pobierz raport

13 VI 2014
Raport bieżący nr 17/2014
ED invest – zabezpieczenie obligacji serii A - pobierz raport

5 VI 2014
Raport bieżący nr 16/2014
Powołanie członków Zarządu na nową kadencję - pobierz raport

5 VI 2014
Raport bieżący nr 15/2014
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niŜ 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

5 VI 2014
Raport bieżący nr 14/2014
Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 14/2014:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z wynikami głosowań - pobierz załącznik

5 VI 2014
Raport bieżący nr 13/2014
Dywidenda uchwalona , strata pokryta - pobierz raport

21 V 2014
Raport Bieżący nr 12/2014
Odstąpienie od emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B - pobierz raport

 

16 V 2014
Raport Bieżący nr 11/2014
ED invest S.A. – przydział obligacji Serii A - pobierz raport

15 V 2014
Raport bieżący nr 10/2014
Dywidenda za 2013 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy - pobierz raport

13 V 2014
Raport bieżący nr 9/2014
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 9/2014:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ED Invest S.A. z działalności za 2013 rok - pobierz załącznik
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2013 r. - pobierz załącznik

 

9 V 2014
Raport bieżący nr 8/2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 8/2014:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

6 V 2014
Raport Bieżący nr 7/2014
Aktualizacja informacji o emisji obligacji ED invest S.A. - pobierz raport

23 IV 2014
Raport Bieżący nr 6/2014
Aneks do umowy pożyczki hipotecznej - pobierz raport

11 IV 2014
Raport Bieżący nr 5/2014
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 3/2014
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - pobierz załącznik

 

2 IV 2014
Raport Bieżący nr 4/2014
ED invest wyemituje obligacje - pobierz raport

14 III 2014
Raport Bieżący nr 3/2014
Korekta Listu Prezesa w raporcie rocznym 2013 r. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 3/2014
List prezesa do akcjonariuszy - pobierz załącznik

 

3 I 2014
Raport Bieżący nr 2/2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku - pobierz raport

 

2 I 2014
Raport Bieżący nr 1/2014
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 1/2014
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. - pobierz załącznik

 

Rok 2013

19 XII 2013
Raport Bieżący nr 22/2013
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 22/2013
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. - pobierz załącznik

 

 

14 XI 2013
Raport Bieżący nr 21/2013
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 21/2013
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. - pobierz załącznik

 

 

5 XI 2013
Raport Bieżący nr 20/2013
Kontynuacja współpracy z firmą audytorską - pobierz raport

 

28 X 2013
Raport Bieżący nr 19/2013
Korekta prognozy - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 19/2013
Korekta prognozy wyniku finansowego na rok 2013 - pobierz załącznik

 

25 IX 2013
Raport Bieżący nr 18/2013
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport

 

 

20 VIII 2013
Raport Bieżący nr 17/2013
Tekst jednolity Statutu ED invest S.A. - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 17/2013
Statut spółki ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

14 VI 2013
Raport Bieżący nr 12/2013
Dywidenda uchwalona - pobierz raport

14 VI 2013
Raport Bieżący nr 13/2013
Wybór RN na nową kadencję - pobierz raport

14 VI 2013
Raport Bieżący nr 14/2013
Zmiany w Statucie ED invest S.A. - pobierz raport

14 VI 2013
Raport Bieżący nr 15/2013
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

14 VI 2013
Raport Bieżący nr 16/2013
Uchwały podjęte na ZWZ - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 16/2013
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik

13 VI 2013
Raport Bieżący nr 11/2013
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej - pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 11/2013
Biografia Kandydata - pobierz załącznik
Zgłoszenie Kandydatura - pobierz załącznik
Zgoda na kandydowanie - pobierz załącznik

24 V 2013
Raport Bieżący nr 10/2013
Dywidenda - Zarząd wnioskuje, Rada rekomenduje wypłatę - pobierz raport

17 V 2013
Raport Bieżący nr 9/2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

16 V 2013
Raport Bieżący nr 8/2013
Korekta techniczna w raporcie okresowym za I kwartał 2013 r. - pobierz raport

14 V 2013
Raport Bieżący nr 7/2013
Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym - pobierz raport

26 III 2013
Raport Bieżący nr 6/2013
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport

26 III 2013
Raport Bieżący nr 5/2013
Wykaz raportów ED invest opublikowanych w 2012 r. - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 1/2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. - pobierz załącznik

19 II 2013
Raport Bieżący nr 4/2013
Umowa pożyczki hipotecznej - pobierz raport

28 I 2013
Raport Bieżący nr 3/2013
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku - pobierz raport

28 I 2013
Raport Bieżący nr 2/2013
Kontynuacja współpracy z firma audytorską - pobierz raport

23 I 2013
Raport Bieżący nr 1/2013
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 1/2013
Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. - pobierz załącznik

 

Rok 2012

 

31 XII 2012
Raport Bieżący nr 40/2012
ED invest – Pozbud - bez umowy o współpracy inwestycyjnej - pobierz raport

31 XII 2012
Raport Bieżący nr 39/2012
Zakończenie skupu akcji własnych – raport końcowy - pobierz raport

28 XII 2012
Raport Bieżący nr 38/2012
Aktualizacja umowy znaczącej - pobierz raport

20 XII 2012
Raport Bieżący nr 37/2012
Zawieszenie skupu akcji własnych ED invest S.A. - pobierz raport

13 XII 2012
Raport Bieżący nr 36/2012
Aktualizacja informacji poufnej - pobierz raport

30 X 2012
Raport Bieżący nr 35/2012
Korekta prognozy wyniku za rok 2012 i prognoza na lata 2013 i 2014 - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 35/2012
Korekta prognozy wyniku finansowego na 2012 rok - pobierz załącznik

18 IX 2012
Raport Bieżący nr 34/2012
Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 34/2012
lnformacje przekazywane KNF na podstawie ań. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - pobierz załącznik

06 VII 2012
Raport Bieżący nr 33/2012
Akcje z prawem do dywidendy - pobierz raport

02 VII 2012
Raport Bieżący nr 32/2012
Aktualizacja umów znaczących - pobierz raport

29 VI 2012
Raport Bieżący nr 31/2012
Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji ED invest S.A. - pobierz raport

27 VI 2012
Raport Bieżący nr 30/2012
Negocjacje umowy będą dłuższe - pobierz raport

20 VI 2012
Raport Bieżący nr 29/2012
Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A. - pobierz raport

20 VI 2012
Raport Bieżący nr 28/2012
Uchwały podjęte na ZWZ - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 28/2012
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik

20 VI 2012
Raport Bieżący nr 27/2012
Powołanie członków Zarządu na nową kadencję - pobierz raport

20 VI 2012
Raport Bieżący nr 26/2012
Powołanie członka RN - pobierz raport
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 26/2012
Życiorys zawodowy - pobierz załącznik

20 VI 2012
Raport Bieżący nr 25/2012
Dywidenda uchwalona - pobierz raport

19 VI 2012
Raport Bieżący nr 24/2012
Aneks do Porozumienia - pobierz raport

14 VI 2012
Raport Bieżący nr 23/2012
Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji ED invest S.A. - pobierz raport

12 VI 2012
Raport Bieżący nr 22/2012
Porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji - pobierz raport

1 VI 2012
Raport bieżący nr 21/2012
Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji ED invest S.A. - pobierz raport

30 V 2012
Raport bieżący nr 20/2012
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ - pobierz raport

30 V 2012
Raport bieżący nr 16/k/2011
Korekta kadencji RN - pobierz raport

29 V 2012
Raport bieżący 19/2012
Uzupełnienie do RB nr 18/2012 r. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ED invest S.A. - pobierz raport
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ED invest S.A. z działalności w 2011 r. - pobierz raport
Informacja Rady Nadzorczej ED invest S.A. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - pobierz raport

 

 

17 V 2012
Raport bieżący nr 18/2012
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. pobierz raport
Załączniki do Raportu Bieżącego nr 18/2012:
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna - pobierz załącznik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór pełnomocnictwa - pobierz załącznik
Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik
Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia ED invest S.A. - pobierz załącznik

 

17 V 2012
Raport bieżący nr 17/2012
Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy
pobierz raport

17 V 2012
Raport bieżący nr 16/2012
Zarząd rekomenduje: pół roku dłuŜej na skup akcji własnych
pobierz raport

16 V 2012
Raport bieżący nr 15/2012
Zarząd rekomenduje dywidendę
pobierz raport

03 IV 2012
Raport bieżący nr 14/2012
Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji ED invest S.A.
pobierz raport

28 III 2012
Raport bieżący nr 13/2012
Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów przez fundusze inwestycyjne PKO TFI S.A.
pobierz raport

27 III 2012
Raport bieżący nr 12/2012
Wykaz raportów ED invest opublikowanych w 2011 r.
pobierz raport

22 III 2012
Raport bieżący nr 41/k/2011
Korekta błędu w numeracji raportu
pobierz raport

22 III 2012
Raport bieżący nr 40 /k/ 2011
Korekta błędu w numeracji raportu
pobierz raport

21 III 2012
Raport bieżący nr 11/2012
Skup akcji własnych – transakcja odkupu akcji ED Invest S.A.
pobierz raport

08 III 2012
Raport bieżący nr 41/k/2012
Korekta wartości kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych
pobierz raport

08 III 2012
Raport bieżący nr 40/k/2012
Korekta wartości kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych
pobierz raport

08 III 2012
Raport bieżący nr 3/k/2012
Korekta wartości kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych
pobierz raport

29 II 2012
Raport bieżący nr 10/2012
Rozmowy trwają , list wygasł
pobierz raport

29 II 2012
Raport bieżący nr 9/2012
List intencyjny wygasł, negocjacje są kontynuowane
pobierz raport

28 II 2012
Raport bieżący nr 8/2012
Aktualizacja informacji poufnej
pobierz raport

20 II 2012
Raport bieżący nr 7/2012
Aneks do umowy inwestycyjnej z Przedsiębiorstwem Budowlanym „WARSKOP”
pobierz raport

30 I 2012
Raport bieżący nr 6/2012
Temat: Aneks do listu intencyjnego
pobierz raport

30 I 2012
Raport bieżący nr 5/2012
Temat: Aneks do listu intencyjnego
pobierz raport

25 I 2012
Raport bieżący nr 4/2012
Temat: Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym
pobierz raport

19 I 2012
Raport bieżący nr 3/2012
Temat: Skup akcji własnych – trzecia transakcja odkupu akcji ED investS.A.
pobierz raport

16 I 2012
Raport bieżący nr 2/2012
Temat: Przedłużenie współpracy z firmą audytorską
pobierz raport

10 I 2012
Raport bieżący nr 1/2012
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
pobierz raport

 

Rok 2011

28 XII 2011
Raport bieżący nr 41/2011
Temat: Skup akcji własnych – transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities SA
pobierz raport

21 XII 2011
Raport bieżący nr 40/2011
Temat: Skup akcji własnych – pierwsza transakcja odkupu akcji własnych
pobierz raport

20 XII 2011
Raport bieżący nr 39/2011
Temat: Podpisanie listu intencyjnego
pobierz raport

15 XII 2011
Raport bieżący nr 38/2011
Temat: Przedłużenie ważności listu intencyjnego
pobierz raport

08 XII 2011
Raport bieżący nr 37/2011
Temat: Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przyskupie akcji własnych ED invest S.A.
pobierz raport

7 XII 2011
Raport bieżący nr 36/2011
Temat: Korekta wyniku za rok 2011 i prognoza na 2012 r.
pobierz raport      pobierz korektę

30 XI 2011
Raport bieżący nr 35/2011
Temat: List intencyjny wygasł, negocjacje trwają
pobierz raport

30 XI 2011
Raport bieżący nr 34/2011
Temat: Przesunięcie terminu realizacji inwestycji mieszkaniowej w Nowej Woli
pobierz raport

4 XI 2011
Raport bieżący nr 33/2011
Temat: Aneks do porozumienia z Copernicus Securities S.A. w sprawie skupu akcji EDinvest S.A.
pobierz raport

25 X 2011
Raport bieżący nr 32/2011
Temat: Akcjonariusze dysponujący nie mniej niŜ 5% głosów na NWZ EDinvest S.A.
pobierz raport

25 X 2011
Raport bieżący nr 31/2011
Temat: Uchwały podjęte na NWZ ED invest S.A.Podstawa prawna.
pobierz raport

17 X 2011
Raport bieżący nr 30/2011
Temat: Podpisanie listu intencyjnego
pobierz raport

14 X 2011
Raport bieżący nr 29/2011
Temat: Przedłużenie ważności Listu intencyjnego
pobierz raport

29 IX 2011
Raport bieżący nr 28/2011
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ED invest S.A.
pobierz raport

17 VIII 2011
Raport bieżący nr 27/2011
Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Budowlanym WARSKOP
pobierz raport

17 VIII 2011
Raport bieżący nr 26/2011
Temat: Podpisanie listu intencyjnego
pobierz raport

2 VIII 2011
Raport bieżący nr 25/2011
Temat: Porozumienie w sprawie skupu akcji ED invest S.A.
pobierz raport

21 VII 2011
Raport bieżący nr 24/2011
Temat: Wybór biegłego rewidenta
pobierz raport

18 VII 2011
Raport bieżący nr 23/2011
Temat: Tekst jednolity Statutu ED invest S.A.
pobierz raport

4 VII 2011
Raport bieżący nr 22/2011
Temat: Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na NWZ EDinvest S.A.
pobierz raport

Raport bieżący nr 21/2011
Temat: Uchwały podjęte na NWZ ED invest S.A.
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 20/2011
Temat: Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ EDinvest S.A.
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 19/2011
Temat: Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A.
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 18/2011
Temat: Umowa inwestycyjna – spełnienie warunku zawieszającego
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 17/2011
Temat: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 16/2011
Temat: Powołanie członków RN  na kolejną kadencję
pobierz raport

22 VI 2011
Raport bieżący nr 15/2011
Temat: Dywidenda uchwalona - 15 gr. na akcję
pobierz raport

21 VII 2011
Raport bieżący nr 14/2011
Temat: Umowa inwestycyjna z warunkiem zawieszającym
pobierz raport

8 VII 2011
Raport bieżący nr 13/2011
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ED invest S.A.
pobierz raport

6 VI 2011
Raport bieżący nr 12/2011
Temat: Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządkuobrad ZWZ
pobierz raport, pobierz projekt uchwały

6 VI 2011
Raport bieżący nr 11/2011
Temat: Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy
pobierz raport

26 V 2011
Raport bieżący nr 10/2011
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.
pobierz raport

18 V 2011
Raport bieżący nr 9/2011
Temat: Zarząd  proponuje wypłatę dywidendy z zysku  za 2010 r.
pobierz raport

14 IV 2011
Raport bieżący nr 8/2011
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2011 r.
pobierz raport

7 IV 2011
Raport bieżący nr 7/2011
Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
pobierz raport

3 II 2011
Raport bieżący nr 6/2011
Temat: Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C
pobierz raport

1 II 2011
Raport bieżący nr 5/2011
Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C
pobierz raport

27 I 2011
Raport bieżący nr 4/2011
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
pobierz raport

12 I 2011
Raport bieżący nr 3/2011
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
pobierz raport

12 I 2011
Raport bieżący nr 22/2011k
Temat: Zmiana numeracji raportu bieżącego
pobierz raport

12 I 2011
Raport bieżący nr 22/2011
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu
pobierz raport

12 I 2011
Raport bieżący nr 21/2011k
Temat: Zamiana numeracji raportu bieżącego
pobierz raport

12 I 2011
Raport bieżący nr 21/2011
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu
pobierz raport

 

Rok 2010

 

23 XII 2010
Raport bieżący nr 20/2010
Temat: Kupno akcji emitenta przez członka zarządu
pobierz raport

23 XII 2010
Raport bieżący nr 19/2010
Temat: Kupno akcji emitenta przez członka zarządu
pobierz raport

17 XII 2010
Raport bieżący nr 18/2010
Temat: Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B
pobierz raport

16 XII 2010
Raport bieżący nr 17/2010
Temat: Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii B oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A i B ED invest S.A.
pobierz raport

13 XII 2010
Raport bieżący nr 16/2010
Temat: AT Invest obejmuje akcje serii C
pobierz raport

13 XII 2010
Raport bieżący nr 15/2010
Temat: Komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji Akcji serii A
pobierz raport

3 XII 2010
Raport bieżący nr 14/2010
Temat: Uchwała o emisji akcji serii C - podjęta
pobierz raport

1 XII 2010
Raport bieżący nr 13/2010
Temat: Emisja akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru
pobierz raport

1 XII 2010
Raport bieżący nr 12/2010
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
pobierz raport

26 XI 2010
Raport bieżący nr 11/2010
Temat: Oferta objęcia akcji ED invest S.A. przez AT Invest sp. z o.o.
pobierz raport

16 XI 2010
Raport bieżący nr 10/2010
Temat: Uzupełnienie jednostkowego kwartalnego raportu za III kwartał 2010 roku Ed Invest S.A.
pobierz raport

5 XI 2010
Raport bieżący nr 9/2010
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2010
pobierz raport

3 XI 2010
Raport bieżący nr 8/2010
Temat: Informacja ED Invest S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii B
pobierz raport

26 X 2010
Raport bieżący nr 7/2010
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B spółki ED Invest S.A.
pobierz raport

25 X 2010
Raport bieżący nr 6/2010
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu
pobierz raport

25 X 2010
Raport bieżący nr 5/2010
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu
pobierz raport

25 X 2010
Raport bieżący nr 4/2010
Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spólki ED Invest SA
pobierz raport

20 X 2010
Raport bieżący nr 3/2010
Temat: Przydział Akcji Serii B ED Invest S. A.
pobierz raport

4 X 2010
Raport bieżący nr 2/2010
Temat: ED Invest S. A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B
pobierz raport

30 IX 2010
Raport bieżący nr 1/2010
Temat: Przystąpienie ED INVEST S. A. do systemu ESPI
pobierz raport

pobierz plik