Zarząd

Zarząd

Wszyscy członkowie Zarządu ED Invest S.A. posiadają wyższe wykształcenie techniczne. Wszyscy ukończyli Politechnikę z tytułami magistra, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe i zrealizowali z powodzeniem wiele projektów zdobywając uznanie i zaufanie ich odbiorców.

Pani Zofia Egierska - Prezes Zarząduczytaj więcej »

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, następnie zdobyła uprawnienia budowlane i projektowe. Pracę rozpoczęła jako kierownik budowy, następnie zdobywała doświadczenie jako projektant, dyrektor techniczny, szef sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego oraz główny specjalista ds. przygotowania projektów deweloperskich. Od ponad 15 lat  pełni funkcje wiceprezes/prezes kolejnych spółek deweloperskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji, jak również w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Jerzy Dyrcz - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

Po ukończeniu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej zdobył uprawnienia budowlane, następnie tytuł Doktora nauk technicznych. Pracował jako wykładowca na politechnice Warszawskiej , inspektor nadzoru inwestycji w Libii, doradca prezesa NBP, a od 15 lat jako prezes/wiceprezes firm deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, naukowej, finansowej i deweloperskiej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pani Jolanta Szewczyk - Członek Zarządu                                                                                        czytaj więcej »

jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku zarządzanie i marketing. Od prawie 20 lat związana z rynkiem nieruchomości. W latach 2001-2008 pracowała w biurze obrotu nieruchomościami „Abell Constellation” sp. z o.o., początkowo na stanowisku doradcy ds. nieruchomości, następnie jako kierownik działu sprzedaży. Od 10 lat pracuje w firmie ED Invest S.A. Przez pierwsze dwa lata jako specjalista ds. sprzedaży, od 2012 do 2017 roku jako z-ca dyrektora ds. sprzedaży, a od 2017 roku do chwili obecnej jako dyrektor handlowy. Od czerwca 2019 roku pełni w spółce funkcję prokurenta.