Zarząd

Zarząd

Wszyscy członkowie Zarządu ED Invest S.A. posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i zrealizowali z powodzeniem wiele projektów zdobywając uznanie i zaufanie kontrahentów.

Pan Łukasz Deńca - Prezes Zarząduczytaj więcej »

Ukończył magisterskie studia ekonomiczne w PWSBiA  oraz podyplomowe studia bankowości w SGH w Warszawie. Na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois zdobył tytuły magistra zarządzania i Executive MBA. W latach 1994-1997 pełnił funkcję samodzielnego specjalisty w centrali Polskiego Banku Inwestycyjnego, a od 1997 do 2000 roku - funkcję dyrektora kredytowego Scania Finance Polska Sp. z o.o. Od 2003 do 2006 roku pełnił funkcję członka zarządu Elas Business Development Sp. z o.o., następnie, od roku 2007 do roku 2022 był członkiem zarządu ECC River View Sp. z o.o. Od 2009 roku jest członkiem zarządu ECC Real Estate Sp. z o.o., a od 2014 roku członkiem zarządu Project Pruszków Sp. z o.o.

Pan Alan Dunikowski - Wiceprezes Zarządu czytaj więcej »

Studiował informatykę i ekonometrię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedsiębiorca związany z branżą budowlaną i deweloperską od 2015 roku, posiadający duże doświadczenie w energetyce i paliwach zdobyte podczas wieloletniej współpracy z wiodącymi koncernami.

Pani Zofia Egierska - Członek Zarząduczytaj więcej »

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, następnie zdobyła uprawnienia budowlane i projektowe. Pracę rozpoczęła jako kierownik budowy, następnie zdobywała doświadczenie jako projektant, dyrektor techniczny, szef sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego oraz główny specjalista ds. przygotowania projektów deweloperskich. Od ponad 15 lat  pełni funkcje wiceprezes/prezes kolejnych spółek deweloperskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji, jak również w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Jerzy Dyrcz - Członek Zarząduczytaj więcej »

Po ukończeniu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej zdobył uprawnienia budowlane, następnie tytuł Doktora nauk technicznych. Pracował jako wykładowca na politechnice Warszawskiej , inspektor nadzoru inwestycji w Libii, doradca prezesa NBP, a od 15 lat jako prezes/wiceprezes firm deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, naukowej, finansowej i deweloperskiej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami.