Zarząd

Zarząd

Wszyscy członkowie Zarządu ED Invest S.A. posiadają wyższe wykształcenie techniczne. Wszyscy ukończyli Politechnikę z tytułami magistra, zdobyli wieloletnie doświadczenie zawodowe i zrealizowali z powodzeniem wiele projektów zdobywając uznanie i zaufanie ich użytkowników.

Pani Zofia Egierska - Prezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdobyła uprawnienia budowlane i projektowe. Rozpoczęła pracę jako kierownik budowy potem jako projektant, a następnie jako dyrektor techniczny, szef sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, główny specjalista ds. przygotowania projektów deweloperskich, a od 15 lat jako wiceprezes/prezes kolejnych spółek deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej , w przygotowaniu i realizacji inwestycji i w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Jerzy Dyrcz - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej zdobył uprawnienia budowlane, następnie tytuł Doktora nauk technicznych . Pracował jako wykładowca na politechnice Warszawskiej , inspektor nadzoru inwestycji w Libii, doradca prezesa NBP, a od 15 lat jako prezes/wiceprezes firm deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, naukowej, finansowej i deweloperskiej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Marek Uzdowski - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracował jako technolog, potem jako kierownik budowy, a następnie, aż do dnia dzisiejszego, jako prezes firmy budowlanej i członek Zarządu, od czerwca 2009r również jako Wiceprezes ED Invest S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pan Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Koszalińskiej zdobył uprawnienia budowlane. Pracował jako kierownik budowy, szef kontraktu, następnie jako wiceprezes firmy budowlanej i członek Zarządu, aż do dnia dzisiejszego. Od czerwca 2009r. również jako Wiceprezes ED Invest S.A. Posiada letnie doświadczenie w branży budowlanej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem.