Zarząd

Zarząd

Wszyscy członkowie Zarządu ED Invest S.A. posiadają wyższe wykształcenie techniczne. Wszyscy ukończyli Politechnikę z tytułami magistra, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe i zrealizowali z powodzeniem wiele projektów zdobywając uznanie i zaufanie ich odbiorców.

Pani Zofia Egierska - Prezes Zarząduczytaj więcej »

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, następnie zdobyła uprawnienia budowlane i projektowe. Pracę rozpoczęła jako kierownik budowy, następnie zdobywała doświadczenie jako projektant, dyrektor techniczny, szef sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego oraz główny specjalista ds. przygotowania projektów deweloperskich. Od ponad 15 lat  pełni funkcje wiceprezes/prezes kolejnych spółek deweloperskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, projektowej i deweloperskiej oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji, jak również w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Jerzy Dyrcz - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

Po ukończeniu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej zdobył uprawnienia budowlane, następnie tytuł Doktora nauk technicznych. Pracował jako wykładowca na politechnice Warszawskiej , inspektor nadzoru inwestycji w Libii, doradca prezesa NBP, a od 15 lat jako prezes/wiceprezes firm deweloperskich, aż do dnia dzisiejszego. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, naukowej, finansowej i deweloperskiej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Pan Marek Uzdowski - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracował jako technolog, potem jako kierownik budowy, a następnie, aż do dnia dzisiejszego, jako prezes firmy budowlanej i członek Zarządu, od czerwca 2009 r. również jako Wiceprezes ED Invest S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pan Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes Zarząduczytaj więcej »

po ukończeniu Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Koszalińskiej zdobył uprawnienia budowlane. Pracował jako kierownik budowy, szef kontraktu, następnie jako wiceprezes firmy budowlanej i członek Zarządu, aż do dnia dzisiejszego. Od czerwca 2009 r. również jako Wiceprezes ED Invest S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem.