Prognozy finansowe

Zarząd ED invest SA w 2014 r., po wykonaniu zobowiązania zawartego w Prospekcie emisyjnym dot. publikowania prognoz finansowych podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych na kolejne lata.

 

Archiwumzobacz więcej »

28 X 2014

Korekta prognozy wyniku finansowego na rok 2014 - pobierz załącznik

Zarząd ED invest S.A.poniżej podaje prognozę wyniku finansowego na rok 2014 ogłoszoną w załączniku do RB 19/2013

Wyszczególnienie Prognoza na 2014
ogłoszona w RB 19/2013
(w mln. PLN)
Aktualna prognoza
na 2014
(w mln. PLN)
Przychody ze sprzedaży 51,0 41,0
EBIT 11,6 5,8
Zysk netto 8,3 4,5

 

 

28 X 2013

Korekta prognozy wyniku finansowego na rok 2013 - pobierz załącznik

Zarząd ED invest S.A.poniżej podaje prognozę wyniku finansowego na rok 2014 ogłoszoną w załączniku do RB 19/2013.

Wyszczególnienie 2014
Przychody ze sprzedaży 51,0
EBIT 11,6
Zysk netto 8,3


 

Zarząd ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej przedstawia korektę prognocy finansowej na 2013 rok ogłoszonej w RB 35/2012

Wyszczególnienie Prognoza na 2013
ogłoszona w RB 35/2012
Aktualna prognoza
na 2013
Przychody ze sprzedaży 61,0 22,1
EBIT 9,6 1,4
Zysk netto 7,9 1,0

 

30 X 2012

KOREKTA PROGNOZY WYNIKU FINANSOWEGO NA 2012 ROK - pobierz plik

Prognozę sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, tj. z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Dane w mln zł.

Wyszczególnienie 2012 P*
Przychody ze sprzedaży 89,3
EBIT 19,7
Zysk netto 15,3

* Prognoza na rok 2012

 

Prognoza prospektowa skorygowana

Wyszczególnienie 2011 P*
Przychody ze sprzedaży 46,2
EBIT 10
Zysk netto 9,2

* Prognoza

 

Zarząd na bieżąco będzie monitorował zaawansowanie wykonania założonych planów, raz na kwartał będzie przeprowadzał analizę możliwości realizacji prognozy. Wyniki analizy, jeśli będą miały istotny wpływ na wielkości ujęte w prognozie, będą publikowane raportem bieżącym, stając się aktualną prognozą.