Nabycie akcji własnych

 

04.09.2019 

Raport z wykonania skupu akcji własnych EDINVEST S.A.

  1. Cel: skup do 2.477.337 akcji tj. do 20% kapitału zakładowego

Cena maksymalna – nie wyższa niż 2,5 zł/ akcję

  1. Realizacja w trybie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji EDINVEST S.A w dniach 27 do 30 sierpnia 2019.

Złożono 8 ofert na łączną liczbę 4.691.306 akcji.

Redukcja – 47,19%

  1. 4 września przeprowadzono następujące transakcje poza rynkiem zorganizowanym (OTC), rozliczone w systemie KDPW: 

-    165.337 akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 2,50zł

- 2.122.434 akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 2,50zł

-    117.869 akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 2,50zł

-       71.697 akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 2,50zł,

Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosło 6.193.345,00 PLN.

  1. W wyniku przeprowadzonych transakcji EDINVEST S.A nabyła 2.477.337 akcji własnych,

- na które przypada – 2.477.337 głosów.

-procentowy udział w kapitale zakładowym tego pakietu – 20%

- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 20%.

 

26.08.2019

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ED invest S.A.  - pobierz